ARBETSKRAFTSINVANDRING

Saco om lagförslaget: ”Inte förankrat i verkligheten”

Bild: Knut Capra Pedersen

Saco säger nej till regeringens lönegolv vid arbetskraftsinvandring. Det förklarar ordförande Göran Arrius i en intervju med TN. ”Jag är allvarligt oroad för att förslagen kommer att medföra en fördjupad kompetensbrist”, säger han.

Saco avstyrker, liksom många andra, förslaget om att höja lönegolvet vid arbetskraftsinvandring från 80 till 100 procent av svensk medianlön. Som facklig centralorganisation har Saco under lång tid varit emot även det lönegolv som infördes i höstas.

– Saco har varit tydliga redan från början med att vi inte vill se några lönegolv för arbetskraftsinvandrare. Det förde vi fram redan förra året i samband med förordningsändringen.

Det säger Sacos ordförande Göran Arrius i en skriftlig intervju med TN. Han berättar också att Saco kommer att avstyrka både utredningens förslag om höjda lönegolv och undantag i bristyrkeslistor kommer i sin helhet.

– Kollektavtalen är mycket bättre lämpade när det gäller att reglera löner. De är flexibla över tid och kan anpassas till olika branscher, säger Göran Arrius och fortsätter:

– Problemet med lagbestämmelser blir uppenbart när det behövs en rad undantag för att det ska fungera.

”Kollektavtalen är mycket bättre lämpade när det gäller att reglera löner. De är flexibla över tid och kan anpassas till olika branscher.”

Enligt Göran Arrius behövs arbetskraftsinvandrare i Sverige. Han tycker därför att det generellt är ”bekymmersamt” med hinder och trösklar för arbetskraftsinvandringen.

– Jag tror tyvärr inte heller att det är ett effektivt sätt att komma till rätta med arbetslivskriminaliteten, säger han.

Hur ser Saco på att politiken väljer att lägga sig lönebildningen?

– Löner för arbetstagare verksamma i Sverige ska regleras i kollektivavtal och i individuella förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den svenska modellen har vi stått upp för i många olika sammanhang. Det behövs även nu, säger Göran Arrius.

Begränsat utrymme

Nyligen kunde TN avslöja att mer än hälften av dem som drabbas av höjningen av lönegolvet är akademiker. Detta trots att regeringen i sin argumentation menar att lönegolvet införs för att det framför allt är högkvalificerad kompetens som ska komma till Sverige.

– Det är inte ordentligt förankrat i verkligheten. Det kommittédirektiv som utredningen har arbetat utifrån har också gett utredaren ett begränsat utrymme att komma med andra förslag som bättre hade passat arbetsmarknaden, säger Göran Arrius.

– Jag är allvarligt oroad för att förslagen kommer att medföra en fördjupad kompetensbrist. Det är allvarligt. Vi behöver kvalificerad arbetskraft inom många olika branscher.

För några år sedan pågick debatten om EU:s minimilöner. Då var alla svenska partier liksom arbetsmarknadens parter emot ett införande av minimilöner, med argumentationen att i Sverige är det parterna som sätter lönerna.

Vad tänker ni om att regeringen och Sverigedemokraterna har en annan inställning när det gäller lönegolvet?

– Det framstår som inkonsekvent. Det är viktigt att vi värnar den svenska modellen alla dagar i veckan. Inte bara när det passar i politikernas retorik.