FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Förändringen av a-kassan välkomnas – "Stärker arbetslinjen"

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) under pressträffen där reformering av arbetslöshetsförsäkringen presenteras. Bild: Henrik Montgomery/TT

Taket i a-kassan höjs, föreslår regeringen och Sverigedemokraterna. Men ersättningen kommer snabbare att trappas ned. Nytt blir också att inkomsten i stället för arbetad tid ska avgöra arbetslöshetsersättningen. Förslaget välkomnas av arbetsgivarna.

– Dagens a-kassa behöver reformeras för att bland annat få en tydligare arbetslinje, säger arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) på en pressträff där regeringen presenterar den reformerade a-kassan, förslag som i stort sett följer en tidigare utredning som den förra regeringen beställde.

Grunden är att inkomsten, istället för arbetad tid ska ligga till grund för arbetslöshetsersättningen. Det ska öppna för att fler kan få pengar, om än inte full a-kassa och kanske i kortare tider. Det blir också enklare att förstå och lättare att handlägga för företag.

Fler kan gå med

Bra förslag, tycker Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges A-kassor.

35 000 fler nya medlemmar gissar regeringen att det kan bli, och då framför allt de som tidigare inte tyckt det varit lönt att vara med för att de kanske haft en svagare, ryckigare förankring på arbetsmarknaden.

Rimligt, anser Tomas Eriksson:

– Att fler går med kan man nog anta. Och då framför allt de som i dag ligger på marginalen.

27 200 kronor blir den nya maximala ersättningen från a-kassan, det vill säga 80 procent av det nya högre taket på 34 000 kronor. I dag ligger maxnivån på 26 400 kronor i månaden. Där har de tidigare motståndarna till höjt tak, M, KD och L, fått ge sig för Sverigedemokraterna.

– Det var en av linjerna vi drog upp, säger arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Persson (SD).

"Måste se helheten"

– Man måste se till helheten, säger den moderata finansministern Elisabeth Svantesson på TT:s fråga om varför partiet gått med på höjt tak, och pekar bland annat på den stärkta arbetslinjen i försäkringen.

För att få maxbeloppet förutsätter vissa villkor, du måste ha varit med i a-kassan minst ett år och mer eller mindre haft ett heltidsjobb. Och sen trappas ersättningen ner ungefär i samma fart som i dag, men snabbare för dem med kortare tidigare anställningar.

Den förändrade a-kassan blir statsfinansiellt neutral, enligt Johan Pehrson. De sammantagna effekterna blir alltså att fler kan få dela på en lika stor a-kassekaka.

Regeringen räknar med att de nya reglerna ska kunna börja gälla från oktober 2025.

Välkommet förslag

Carina Lindfelt är avdelningschef på Arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv. Hon välkomnar regeringens förslag.

– Arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring, men har i praktiken istället fungerat som långsiktig försörjning för grupper som egentligen behöver komma in på arbetsmarknaden, säger hon till TN.

Hon menar att det är bra att nuvarande arbetsvillkor ersätts med ett inkomstvillkor. Det kommer att minska administrationen för arbetsgivarna som inte längre behöver utfärda arbetsgivarintyg, konstaterar hon.

– Det stärker arbetslinjen med en avtrappning i två steg som omfattar alla, och inte bara de med högre inkomster. Vi föreslog en brantare avtrappning, men helheten som presenteras är rätt fokus, säger Carina Lindfelt.

En anledning till att regeringens förslag välkomnas av arbetsgivarna är kompetensbristen. Ju fler som arbetar, desto bättre för företagen.

– Självklart ska man ha stöd när man är mellan jobb, men viktigast är att komma tillbaka till arbetsmarknaden, säger Carina Lindfelt.

Fakta

Maxnivån höjs till 80 procent av 34 000 kronor, det vill säga 27 200 kronor. I dag ligger taket på 33 000 kronor, vilket innebär 26 400 kronor.

Från ersättningsdag 101 trappas nivåerna ned med tio procentenheter och med ytterligare 5 procentenheter efter ersättningsdag 201.

Efter 300 ersättningsdagar finns möjligheten att få aktivitetsstöd om arbetslösheten fortsätter. Men även aktivitetsstödet ska trappas ned med fem procentenheter var hundrade dag, till ett golv på 365 kronor per dag.

Källa: Regeringen