TESLAKONFLIKTEN

”IF Metall borde avbryta sympatiåtgärderna”

Bild: Johan Nilsson/TT

Sympatiåtgärderna mot Tesla slår hårt mot företagen i motorbranschen, och verkar inte påverka Tesla nämnvärt. ”Om IF Metall värnar sina medlemmar bör de avbryta sympatiåtgärderna och i stället fortsätta rikta sina varsel mot Tesla och TM Sweden AB”, säger Hanna Alsén, förhandlingschef på Motorbranschens Arbetsgivareförbund, i ett pressmeddelande.

Ett 80-tal arbetsplatser inom Motorbranschens Arbetsgivareförbund drabbas av IF Metalls och Målarnas sympatiåtgärder.

– Efter en månad med sympatiåtgärder ser vi inget närmande mellan parterna. Vi tvivlar på att åtgärderna mot våra medlemsföretag ger någon effekt mot Tesla. Det vi däremot ser är att de drabbas hårt och att arbetstillfällen riskeras på sikt. Våra medlemsföretag som redan har kollektivavtal och inte har någon möjlighet att påverka utgången av konflikten, säger Hanna Alsén.

– I det långa perspektivet kommer det bli svårt för många av våra berörda medlemsföretag att få ekonomin att gå ihop. Detta även om det kan finnas konfliktersättning att tillgå.

Transportföretagen: En månad med sympatiåtgärder – slår hårt mot företagen