DEN SVENSKA MODELLEN

Arbetsgivarna: Utökade Klarnakonflikten hotar den svenska modellen

”Att företag som tecknar och står upp för kollektivavtal straffas på grund av en konflikt som överhuvudtaget inte berör dem är helt orimligt”, säger Stefan Koskinen. Bild: Kate Gabor

När Unionen lägger sympativarsel på företag med kollektivavtal hotar det den svenska modellen. Det menar Stefan Koskinen på Almega Tjänsteföretagen. ”Det är upprörande”, säger han.

Det var på torsdagen som Almega mottog ett så kallat sympativarsel i Klarnakonflikten från fackförbundet Unionen. Varslet rör företagen Foundever Sweden AB och Teleperformance Nordic.

− För att skapa tryck i kravet på kollektivavtal för Unionens medlemmar varslar vi nu om sympatiåtgärder, säger Unionens förhandlingschef Martin Wästfelt i ett pressmeddelande.

Klarnakonflikten handlar i grunden om att Unionen kräver att Klarna ska teckna kollektivavtal – något som de nu sympativarslade företagen redan har. Unionens agerande skapar därför irritation hos motparten Almega.

− Det är upprörande att företag som just tecknat kollektivavtal med lönehöjningar och som därmed omfattas av fredsplikten - en bärande del i den svenska modellen – ska drabbas av konfliktvarsel, säger Almega Tjänsteföretagens förbundsdirektör Stefan Koskinen i en kommentar.

Han menar att Unionen genom sitt sympativarsel riskerar att försvaga viljan hos företag att teckna kollektivavtal. Det skulle i grunden hota den svenska modellen.

− Att företag som tecknar och står upp för kollektivavtal straffas på grund av en konflikt som överhuvudtaget inte berör dem är helt orimligt, säger Stefan Koskinen.