REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Kritiken: Arbetsförmedlingens uppdrag måste renodlas

Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert, och Petter Lundgren, vd på rekrytering- och bemanningsföretaget Clockwork. Bild: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Maja Suslin/TT, Alexander Lindström

Det är mycket snack om att Arbetsförmedlingen ska reformeras, men mycket lite händer. ”Vi behöver ha effektivitet i arbetsmarknadspolitiken för att upprätthålla ett bra arbetsutbud”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

Kritiken mot Arbetsförmedlingen har under flera år varit hård från näringslivet och förtroendet har sviktat. Detta resulterade i att den socialdemokratiskt ledda regeringen efter valet 2018 fattade beslut om att reformera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. När reformeringen nu, fem år senare, är klar menar Svenskt Näringsliv att arbetet har dominerats av rubriker i stället för reformer.

– Det har varit väldigt mycket snack om att Arbetsförmedlingen ska reformeras, men enligt vår analys är detta i stort sett ’unfinished business’. Det här borde inte betraktas som färdigt, sa Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, under ett seminarium arrangerat att just Svenskt Näringsliv nyligen.

Han lyfte även fram att många företag har svårt att hitta rätt kompetens och att näringslivet efterfrågar en arbetsmarknadspolitik som understödjer företagens kompetensbehov.

– Vi har under en ganska lång tid sett att våra medlemsföretag i allt lägre utsträckning rekryterar via Arbetsförmedlingen. Vi behöver ha effektivitet i arbetsmarknadspolitiken för att upprätthålla ett bra arbetsutbud.

– Pratar man om en effektiv arbetsmarknadspolitik kan man inte göra det utan att också prata om Arbetsförmedlingens genomförande av politiken.

”Vi är inte nöjda”

Camilla Mårtensen, riksdagsledamot för Liberalerna, menar att Arbetsförmedlingen borde bli mer förändringsbenägen som organisation.

– Vi är inte nöjda, vi vill att det ska gå snabbare. Jag tror inte det handlar om att skicka in mer pengar. Det här handlar om att vi ska vara bättre på att utföra det uppdrag som Arbetsförmedlingen har. Det krävs tydligare politiska riktlinjer, att man vässar sin organisation och blir en organisation som är mer förändringsbenägen än vad det har visat sig, sa hon.

Oliver Rosengren, riksdagsledamot för Moderaterna, menar att reformeringen av Arbetsförmedling i flera delar inte varit lyckad.

– Det har framför allt inte handlat om de politiska initiativen utan om implementeringen, sa han.

Han lyfte fram att Arbetsförmedlingen idag brister vad gäller krav och kontroll.

– Vi kommer aldrig att lyckas med kompetensförsörjningen av näringslivet eller få arbetskraft till Norrland när Arbetsförmedlingen inte reder ut en av sina grundläggande uppgifter.

– Att vi inte tydligt ställer krav och kontrollerar arbetslösa är ett av de största problemen på arbetsmarknaden, sa Oliver Rosengren.

Bemanningsföretag visar starka resultat

För att Arbetsförmedlingen ska bli en mer serviceinriktad myndighet krävs effektivitet, kontroll och tydliga krav, menar han.

– Man får ofta det förtroendet man förtjänar. Så därför måste man förändra verksamheten på riktigt.

Petter Lundgren, vd på rekrytering- och bemanningsföretaget Clockwork, berättade att sex av tio personer som använder sig av bolaget har kommit i arbete inom sex månader.

– Det är väldigt märkligt att en borgerlig regering går tillbaka till det som vi tyckte var så dåligt 2018 då man vill stärka upp Arbetsförmedlingen på bekostnad av de privata aktörerna. De privata aktörerna investerar extremt mycket pengar för att skapa resultat i matchningstjänsterna. Vi har nästan bara börjat.

Han efterlyste även tydlighet.

– Idag befinner man sig i någon form av gränszon då myndigheten delvis börjar jobba med matchning själv, tar praktikplatser och jagar kunder. Så idag finns AF-handläggare som både jobbar med matchning och anvisning på ett ganska olyckligt sätt.

Patrik Karlsson lyfte under seminariet fram att en mer kostnadseffektiv arbetsmarknadspolitik kräver fokus på reformer i stället för rubriker. På kort sikt handlar det om att anvisa fler inskrivna till en matchningsaktör och effektivisera arbetsmarknadsutbildningen så att fler kommer i jobb samt att prioritera rating av leverantörer och tillämpning av bedömningsstöd samt att säkra kontrollverksamheten.

– På längre sikt behövs ett smalare och mer koncentrerat myndighetsuppdrag där myndighetens ansvar renodlas och själva matchningsinsatserna överlåts till privata aktörer samt att ansvar och rollfördelning mellan aktörerna inom arbetsmarknadspolitiken förtydligas, sa han.