DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Fler sägs upp – och vintern blir tuffare

Carolne Söder, TSL Bild: Eva Lindblad/1001bild.se

Arbetsmarknad (TT)

Det är tuffare på arbetsmarknaden och även om de flesta får jobb säger alla bedömningar att varslen kommer att öka. ”Vår bedömning är att den trenden fortsätter”, säger Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

Dubbelt så många uppsagda arbetare ansökte om hjälp till omställning hos TSL under tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol som då hade ovanligt få uppsagda. Inom industrin har ökningen trefaldigats. Även inom handel, transport, bygg och krogbranschen märks ökningen tydligt. Ett kraftigt ökat antal konkurser späder på.

TSL hjälper uppsagda till nya jobb eller utbildning. 80 000 företag med två miljoner anställda anslutna till olika LO-yrken är kopplade till fonden, en slags privat arbetsförmedling. Nytt för i år är att även vikarier och andra mer tillfälligt anställda har rätt till omställningsstöd.

Tuffare vinter

Alla bedömningar från olika prognosmakare är att hösten och vintern blir tuffare på arbetsmarknaden, att varslen kommer att öka. Caroline Söder har ingen annan uppfattning. Det syns framför allt i TSL:s statistik för september där antalet uppsagda nu strömmar till i högre utsträckning.

– Vår bedömning är att den trenden fortsätter.

Men. Det är fortfarande bra efterfrågan på arbetskraft. De allra, allra flesta som hamnar i TSL:s rullor hittar ett nytt jobb inom tolv månader, eller går vidare till utbildning, enligt Caroline Söder. Och det tar inte längre tid nu än tidigare.

– Nej, i princip inte.

TT: Är det svårare få jobb nu?

Det skulle jag inte säga.

TT: Behöver de flytta till jobben?

– Nej, en mycket låg andel, runt två procent, säger hon.

Håller i personalen

Även i byggbranschen finns det nya jobb för de flesta, åtminstone hittills, trots de mycket dystra signalerna från byggföretagen om tvärstopp av nya bostadsbyggen, enligt Caroline Söder.

Och inom hotell- och restaurangbranschen finns fortfarande tecken på att arbetsgivarna håller i sin personal. Erfarenheten från pandemin, när krogpersonal försvann i massor och sen inte hittade tillbaka, påverkar tills vidare, enligt TSL.

Även systerorganisationen TRR som hjälper uppsagda tjänstemän, visar på ungefär samma mönster där det är värst inom handel och bygg. Under tredje kvartalet var antalet uppsagda mer än dubbelt så hög som samma period i fjol. Och även om hösten ser ut att bli än sämre är det långt kvar till nivåerna under pandemin. Och precis som för arbetare, det är hyfsat lätt att hitta nya jobb.

"Det är fortfarande många tjänstemän som snabbt får nytt jobb. Det råder fortsatt en kompetensbrist på arbetsmarknaden och det finns företag och aktörer inom offentlig sektor med stort behov av att rekrytera", säger Erica Sundberg, operativ chef på TRR, i ett pressmeddelande.

Olle Lindström/TT