BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Handlare: Nya lagen stoppar inte tjuvarna – ”20 stölder i veckan”

Cecilia Stanell, ägare till Ica Supermarket Sjöhagen i Västerås. /Privat

Lagen om tillträdesförbud är ett misslyckande, enligt en färsk undersökning. Ica-handlaren Cecilia Stanell polisanmäler varje vecka upp till 20 stölder. ”Det är tydligt att lagen inte fungerar. Jag har inte fått igenom ett enda tillträdesförbud”, säger hon till TN.

När lagen om tillträdesförbud till butiker infördes i mars 2021 var handlarna positiva. Äntligen skulle butiksägarna få ett vapen mot kunder som satt i system att stjäla i butiker. Men efter tre år konstaterar Svensk Handel i en utförlig analys att lagen inte alls lett till att göra butikernas arbetsmiljö tryggare.

Tre av fyra överträddes

Analysen visar att det gjordes 483 ansökningar om tillträdesförbud under 2023. Av dessa meddelades tillträdesförbud i 234 fall, alltså i enbart 48 procent av fallen. Det noteras också stora variationer över landet, på vissa orter används lagstiftningen flitigt, på andra inte alls. Svensk Handel menar också att liknande ärenden bedöms olika beroende på vilken åklagarkammare som hanterar ansökan.

– Lagen om tillträdesförbud till butik måste bli effektivare för alla de handlare som vill säkerställa tryggheten för personal och besökande kunder. De stora skillnader som kan noteras runt om i landet kan inte förklaras på annat sätt än att våra åklagarkammare fortsätter tolka lagen olika. Det rättsliga lotteriet måste upphöra, säger Nina Jelver, säkerhetschef på Svensk Handel, i ett uttalande.

Nina Jelver är säkerhetschef på Svensk Handel. /Pressbild

Svensk Handel larmar också om att det under förra året gjordes 174 anmälningar om överträdelse av tillträdesförbudet, vilket innebär att tre av fyra eller 74 procent av utfärdade tillträdesförbud överträddes av brottslingarna.

– Siffran är alarmerande och visar tyvärr att lagstiftningen, med dagens tillämpning, inte fungerar som den var tänkt. Lagen behöver vässas och överträdelser mot lagen måste få kännbara konsekvenser för förbrytarna, säger Nina Jelver.

En fällande dom på sju år

En handlare som kan bekräfta uppgifterna i analysen är Cecilia Stanell, som äger Ica Supermarket Sjöhagen i Västerås. Hon berättar att hon till en början var mycket positiv till den nya lagen.

– Allt vi polisanmäler läggs ner. Jag har varit handlare i sju år och har haft en fällande dom under de här åren. Då anmäler vi ändå 2–20 stölder i veckan. Med den nya lagen kände vi att vi ändå kunde få möjligheten att stoppa personer som stjäl upprepade gånger. Men så enkelt var det inte.

Cecilia Stanell vill att lagen skrivs om.

Cecilia Stanell menar att åklagarna lägger för stor vikt vid tidigare fällande domar och att upprepade polisanmälningar borde räcka.

– Men det blev ju ett moment 22 för oss för vi kan ju inte få till någon fällande dom. Åklagarna måste inse att om flera polisanmälningar görs mot samma person då handlar det om upprepad brottslighet. Dessutom är lagen tydligen formulerad så att gärningspersonens integritet väger tyngre än mina medarbetares trygghet och det är fel, säger Cecilia Stanell.

Kräver att lagen ändras

Ett annat problem som handlarna drabbas av är att när de väl får igenom ett beviljat tillträdesförbud så kan en överträdelse mot förbudet bli straffbefriat. Om personen samtidigt har begått grövre brottslighet så konsumeras nämligen lindrigare brott.

– Det är tydligt att lagen inte fungerar. Jag har inte fått igenom ett enda tillträdesförbud. Lagtexten måste formuleras om så att mina medarbetares trygghet väger tyngst, det var ju poängen med lagen från början, säger Cecilia Stanell till TN.

PM: Tre av fyra tillträdesförbud till butik överträddes 2023

Lagen om tillträdesförbud till butik 2023 i siffror

  • 483 ansökningar (48 procent beviljade ansökningar).
  • Norrköping och Karlstad beviljade 100, respektive 95 procent av alla ansökningar.
  • Malmö och Eskilstuna beviljade inte ett enda tillträdesförbud under 2023 (nio, respektive fem ansökningar).
  • Den genomsnittliga ansökningstiden för tillträdesförbud till butik var 26 dagar. Under lagens första år var siffran 13 dagar.
  • 74 procent av de meddelade tillträdesförbuden överträddes under 2023.

Källa: Svensk Handel