OSUND KONKURRENS

Samhall får en miljard extra – ”Grönt ljus för osund konkurrens”

Den extra miljarden till Samhall finns med i regeringens höstbudget som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson (M) i veckan. Jessica Forss Katz på Almega Serviceföretagen och företagaren Peter Rehnström är kritiska och menar att det öppnar för mer osund konkurrens. Bild: Ingvar Karmhed, Jonas Ekströmer/TT, Pressbild, Privat

En extra miljard går till Samhall i regeringens höstbudget. Beslutet får stark kritik från näringslivet. ”Det är ju skandalöst”, säger Jessica Forss Katz på Almega Serviceföretagen och menar att det ger Samhall chansen att fortsätta dumpa priserna på städmarknaden.

Trots hård kritik från näringslivet får Samhall närmare en miljard (988 000 miljoner) i tillskott i regeringens budget för 2024. Det är ett besked som möts med bestörtning från flera håll.

– Det är ju skandalöst att regeringen fortsätter att pytsa in pengar, säger Jessica Forss Katz, näringspolitisk expert på Almega Serviceföretagen.

Hon menar att Samhall har ekonomiska svårigheter på grund av förlustaffärer, vilka i sin tur beror på att Samhall dumpar priserna i upphandlingar av till exempel städtjänster. Som TN tidigare har rapporterat om har granskningar av Konkurrensverket konstaterat att Samhall i flera fall har legat under marknadspriser på framför allt städmarknaden. Samtidigt har det statliga bolaget begärt 900 000 miljoner extra i statliga pengar, utöver den budget på 6,6 miljarder som företaget får årligen.

Och nu får alltså bolaget 988 000 miljoner netto extra i den statliga budgeten.

Utkonkurrerade av Samhall

En av dem som har drabbats av Samhalls prisdumpning är Gasellföretagaren Peter Rehnström, som driver Kundpartner Syd med cirka 300 anställda.

– Det har hänt vid väldigt många tillfällen att vi har blivit utkonkurrerade av Samhall. Jag har upplevt många upphandlingar, både privata och offentliga, där Samhall dumpar priset med statliga bidrag, sa han till TN i våras.

Att Samhall nu får ytterligare en miljard tycker Peter Rehnström är ”förskräckligt”.

− Man konkurrensutsätter marknaden genom ett statligt bolag som får stöd från offentliga medel. Hade det varit så att Samhall verkligen behövde stödet, så skulle ju företaget kunnat lägga sig på marknadspriser i stället för att dumpa priserna, säger han till TN.

”Trots myndigheternas kritiska granskningar väljer regeringen att bortse från problemområdena och skjuter i stället till ännu mer pengar utan några som helst motkrav.”

Han konstaterar att det redan finns oseriösa företag inom städbranschen. Då blir det inte bättre av att Samhall går in och lägger sig på prisnivåer som seriösa företag, som hans eget, inte kan möta, menar han.

− Men de oseriösa elementen kan ju gå in och lägga sig lika lågt som Samhall.

− Stödet kan ju inte ha syfte att sänka marknadspriserna, säger Peter Rehnström.

Samhall blev droppen

Men det är inte bara företagen som har kritiserat det statliga bolaget. I somras konstaterade Konkurrensverket att Samhall städar under marknadspris i ett stort antal livsmedelsbutiker. Nyligen kunde TN rapportera att turerna kring Samhall blev droppen som fick bägaren att rinna över för myndigheten.

– Vi kommer att be lagstiftaren (regeringen) om fler verktyg för att kunna ingripa mer effektivt mot offentliga bolag. Den senaste utredningen mot statliga Samhall är ett exempel på att detta behövs, sa Johan Holmquist, funktionsansvarig för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet på Konkurrensverket, till TN då.

– Trots myndigheternas kritiska granskningar väljer regeringen att bortse från problemområdena och skjuter i stället till ännu mer pengar utan några som helst motkrav, säger Jessica Forss Katz.

En granskning från Riksrevisionen, som presenterades i juni i år, visade på stora brister i Samhalls arbete med att ge utvecklande arbeten till sina anställda. Stora personalgrupper och ett ensidigt utbud av arbetsuppgifter medför begränsade möjligheter att erbjuda de anpassade jobb och utveckling som är syftet med verksamheten, konstaterade myndigheten.

Nyligen meddelade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) att regeringen skulle se över Samhalls verksamhet. Jessica Forss Katz menar att regeringen då borde ha börjat ställa motkrav på verksamheten.

– Det hade varit en logisk slutsats efter de brister som har framkommit senaste året, säger hon.

Feghet från regeringen

Hon tycker det är märkligt att regeringen inte har tagit till sig mer av kritiken från Riksrevisionen utan istället ökat på anslaget till Samhall. Hon tror att det kan bero på feghet från regeringens sida.

– Regeringen vågar inte ta reda vad som händer om den inte går Samhall till mötes, säger hon.

Vad kommer det ökade anslaget till Samhall få för konsekvenser?

– Till att börja med kommer våra seriösa städföretag uppfatta det som att bolaget får fortsatt grönt ljust för osund konkurrens, säger Jessica Forss Katz.

– Men det ger också en konstig signal till näringslivet i övrigt att staten täcker upp för statliga bolags förlustaffärer och därmed tränger undan privata företag.

Själv har Peter Rehnström helt slutat lägga anbud i offentliga upphandlingar.

− Det finns inga kunder där, eftersom Samhall dumpar priserna. De kunder vi har har köpt en hög kvalitet och är villiga att betala för den.

Samhall välkomnar dock den extra miljarden.

− Vi har länge påtalat behovet av en höjd ersättning. Tillskottet är både välkommet och nödvändigt för att Samhall ska kunna fortsätta skapa jobb åt tiotusentals personer, säger Samhalls styrelseordförande Cecilia Schelin Seidegård i en kommentar.

Enligt Samhalls vd Sara Revell Ford ger pengarna ökat fokus på en ny riktning för Samhall.

− Den nya riktningen innebär ökat fokus på medarbetare och arbetsmiljö men också på transparens och förtydligande av hur vi gör affärer, säger hon.