KOMPETENSKRISEN

Rederijättarna: Så allvarlig är kompetenskrisen

Stefan Elfström på Stena Line och Katarina Yng på Destination Gotland. Bild: Pressbild

Kompetensbristen inom sjöfarten är skriande och kan skapa problem för den svenska ekonomin, varnar Transportföretagen. På Stena Line och Destination Gotland märks problemen. Nu jobbar de på olika sätt för att få fler att förstå att ett jobb på havet har många fördelar.

2 200 nya medarbetare skulle behöva anställas i den svenska sjöfarten inom de närmaste tre åren. Det visar en ny rapport från Transportföretagen. Behovet har ökat med 25 procent sedan år 2020.

Bristen på arbetskraft är alarmerande, menar Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen. Enligt honom drabbar kompetensbristen inte bara de företag som bedriver sjöfart, utan även alla de företag som transporterar varor till och från Sverige till sjöss. När sjöfarten inte fungerar riskeras tomma hyllor i butikerna och svensk industri att få dra ner på sin produktion.

– Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt, vilket kommer att resultera i stora samhällsekonomiska konsekvenser, säger han.

”Det är ett spännande jobb och väldigt fritt.”

Ett av de företag som känner av bristen på personal är Stena Line, som genomför både person- och godstransporter på sina fartyg. Där är det svårt att rekrytera både till maskinrummen och till tjänsterna i till exempel restaurangerna. Men än så länge har företaget klarat utmaningarna.

– Vi har kunnat pussla och överbrygga bristerna hittills – eftersom vi är ett stort företag, säger Stena Lines presschef Stefan Elfström till TN.

– Men det är inte optimalt för vår personalsituation att flytta personal mellan fartyg till exempel eller att behöva pussla med semester och annat. Vi vill ha en stabil personalsituation. Det kan man inte säga att vi har i dag, fortsätter han.

Hur viktig är sjöfarten för Sverige?

– Den är väldigt viktig! En väldigt stor del av handeln är beroende av sjöfarten. Vi på Stena Line har en stor och växande del av persontransporter både på norra och södra Östersjön mellan Sverige, Tyskland och Danmark. Både för sysselsättningen, för handel och för människors mobilitet så är det en viktig bransch, säger Stefan Elfström

Stena Line arbetar bland annat med gymnasieskolor för att få fler ungdomar att välja en karriär inom sjöfarten. Det gör även Destination Gotland, som är medfinansiärer till en gymnasielinje i Visby.

– Den värnar vi mycket om, säger Destination Gotlands HR-chef Katarina Yng.

Många fördelar

Hon berättar att även Destination Gotland har kompetensbrist inom i stort sett alla områden ombord på båtarna. Precis som Stena Line har företaget lyckats lösa problemen tack vare lojala medarbetare.

– Med en god personalpolitik kan vi lösa det mesta, säger hon, samtidigt som hon konstaterar att det finns många anledningar för fler att välja att jobba på sjön.

– Det är ett spännande jobb och väldigt fritt, säger hon.

Ombord på fartygen finns många typer av jobb för alla olika intressen, poängterar Katarina Yng. Beroende på vad den sökande har för intresse och utbildning finns allt från mekaniker till kockar. Bristen är stor på alla områden.

– Du jobbar en vecka och är ledig en, hos oss. Det gör att du får mycket fritid, men du får också nästan som en extrafamilj ombord, säger Katarina Yng.

Stefan Elfström håller med om fördelarna med att jobba ombord och fyller i att Stena Line just nu arbetar hårt för att bli ledande inom hållbara transporter.

– Det är en väldigt spännande resa att vara med på och en intressant bransch att jobba i, säger han.

Både Stefan Elfström och Katarina Yng konstaterar att alltför få utbildas till de yrken som behövs ombord på båtarna. I dagsläget är det bara cirka 110 personer per år som utexamineras från relevanta gymnasieutbildningar. Det, menar Caj Luoma, är ett problem som många företag uppger som en viktig orsak till kompetensbristen inom sjöfarten.

På många av de utbildningar som finns är eleverna i det närmaste garanterade jobb efter examen. Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium är ett sådant exempel. Enligt Margareta Hansson, lärare och samordnare för Sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium, kommer eleverna ut till fast jobb redan efter tre år.

– Alla som vill har jobb och som har klarat studierna, ja, säger hon till P4 Västernorrland.

”Lyckas inte sjöfartsbranschen hitta personal kommer det att påverka svensk export och import negativt”, säger Caj Luoma. Bild: Pressbild

Nu vill Transportföretagen att utbildningarna ska stärkas, för att de ska bli mer attraktiva att söka.

– Vi menar att kvalitativa utbildningar dels leder till fler sökande till utbildningarna, dels att de som utexamineras har den kompetens som branschen efterfrågar, säger Caj Luoma och fortsätter:

– Det är också viktigt att klargöra att sjöfartsbranschen har behov av kompetens som kommer från flera delar av utbildningssystemet – från gymnasiet, yrkesvux och från högskola/universitet. Det innebär att även kommunala beslutsfattare ska ha sjöfartsbranschen för ögonen vid beslut om framtida utbildningssatsningar.