AVTALSRÖRELSE

Sveriges Hamnar svarar – varslar om lockout

Efter Hamnarbetarförbundets strejkvarsel svarar nu Sveriges Hamnar med ett varsel om spegellockout.

Igår den 27 juni varslade Svenska Hamnarbetarförbundet om strejk från den 6 juli till den 11 juli i Göteborgs roroterminal och i Helsingborgs hamn.

Nu sätter Sveriges Hamnar in motåtgärder och varslar om en så kallad spegellockout. Den gäller samtliga medlemmar i Svenska Hamnarbetarförbundet vid de två hamnarna i Göteborg och Helsingborg.

Spegellockouten innebär att fackmedlemmarna är utestängda från arbete utan lön och är förbjudna att uppehålla sig på mark eller i byggnader som tillhör arbetsgivaren från den 6 juli till och med den 11 juli.

– Syftet med åtgärderna är att förmå motparten att upphöra med sina stridsåtgärder, säger Johan Grauers, förhandlingschef på Sveriges Hamnar, i ett uttalande.

Sveriges Hamnar uppger att förhandlingarna med Hamnarbetarförbundet har pågått under våren. Det liggande förslaget avvisades av Hamnarbetarförbundet och parterna har genomgått en frivillig medling där medlarna presenterade ett bud till nytt andrahandsavtal som är likalydande med Hamn- och Stuveriavtalet. Medan Sveriges Hamnar tackade ja till medlarnas bud tackade Hamnarbetarförbundet nej.

Johan Grauers menar att Hamnarbetarförbundets varsel är utformat för att skapa maximal ekonomisk skada hos hamnbolagen och deras kunder.

– Stridsåtgärderna kan även leda till omfattande påverkan för samhället i stort och riskerar den svenska modellen för kollektivavtal, som både fack och arbetsgivare står bakom. Det är beklagligt att Hamnarbetarförbundet, när de inte får som de vill, vägrar acceptera medlarnas bud. Det alla i hamnarna nu behöver är lugn och ro samt fokus på verksamheten, säger Johan Grauers.

På onsdageftermiddagen varslade Hamnarbetarförbundet om ytterligare stridsåtgärder. Strejkvarsel läggs nu också på SCA Logistics i Holmsund, APM Terminals i Göteborg och blockad mot övertid, nyanställning och inhyrning av personal på SCA Logistics i Sundsvall från den 9 juli till och med 11 juli.

Detta är spegellockout

Spegellockout innebär att arbetsgivaren lockoutar de arbetstagare som facket redan har tagit ut i strejk.

Det är en åtgärd som inte trappar upp konflikten, enligt Sveriges Hamnar.