KOMPETENSKRISEN

Undersökning: Kompetensbrist blockerar forskning i vart tredje företag

Bristen på kompetens är det främsta hindret när svenska innovationsföretag vill satsa på forskning, visar en undersökning från Innovationsföretagen.

Vart tredje svenskt innovationsföretag hade investerat mer i forskning och innovation om de bara kunde rekrytera rätt kompetens. Det visar Innovationsföretagens nya medlemsundersökning.

– Svensk innovationskraft måste stärkas och kompetensförsörjningen spelar här en avgörande roll. Fler tekniker och naturvetare måste examineras från svenska lärosäten och högkvalificerad arbetskraft behöver få ett snabbspår till jobb i Sverige. Annars kommer vi att tappa både arbetstillfällen och konkurrenskraft, säger Elin Lydahl, förbundsdirektör Innovationsföretagen, i ett uttalande.

Innovationsföretagen politiska reformer för att stärka den svenska kompetensförsörjningen. Bland annat bör en Talangexpress för högkvalificerad arbetskraft med bättre service och kortare handläggningstider införas. Ett annat förslag är att ge högskolorna mer betalt för kurser anpassade för yrkesverksamma så att fler får chansen att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Innovationsföretagen: Kompetensbrist blockerar forskning i vart tredje företag