DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Undersökning: Arbetslösa tackar nej till jobb

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Kompetenskrisen och rekryteringsproblematiken fortsätter att skapa stora problem för de svenska företagen. Många av de som erbjuds jobb tackar nej – trots att de är arbetslösa, visar Svenskt Näringslivs Företagarpanel.

– Jag har träffat företagare runt om i hela landet och nästan överallt har jag hört dem berätta om att det är svårt att få tag på personal och även att de upplever att arbetssökande tackar nej till anställningar då det är för liten skillnad mot att gå på bidrag. Det är därför vi valde att ställa frågan för att se hur det faktiskt ser ut, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv.

Undersökningen visar bland annat att 33 procent av företagen inom besöksnäringen uppger att arbetslösa tackar nej till anställning i ganska till mycket stor utsträckning. I undersökningen har man frågat företag som rekryterat eller försökt rekrytera under de senaste sex månaderna.

– Vi har vetat om att problemet finns, men nu har vi svart på vitt att detta är ett omfattande problem. Jag trodde innan att det skulle vara en del av företagen som skulle uppge att detta är ett problem. Men att det skulle vara så många som vart tredje företag inom besöksnäringen blev jag förvånad av.

Sven-Olov Daunfeldt betonar att det inte går att veta exakt varför de som är arbetslösa tackar nej till jobb. Men han konstaterar att det idag finns ett omfattande utanförskap och en trolig förklaring, baserat på det stora antalet i vissa branscher och vittnesmål från företag, är att en del människor tackar nej till jobb på grund av att det inte är lönsamt att gå från bidrag till arbete.

– Det är klart att det tär på samhällets resurser när de som kan arbeta väljer att inte göra det för att det inte lönar sig ekonomiskt. Det är inte hållbart i längden, säger han.

– Det är en annan sak om man är sjuk och därför inte kan arbeta. Men det här handlar om människor som bevisligen kan arbeta och söker jobb, men tackar nej trots att de är arbetslösa, fortsätter Sven-Olov Daunfeldt.

Han menar att det krävs ”ett batteri av reformer” för att möta den här problematiken.

– Drivkraften att arbeta måste öka. Vi behöver nedmontera bidragslinjen och återupprätta arbetslinjen i Sverige. Det ska alltid löna sig att jobba framför att gå på bidrag, säger Sven-Olov Daunfeldt.

– Vi borde sänka skatterna för de med låga inkomster och vi behöver se över en bidragsreform. Man ska inte kunna tacka nej till jobb om man går på bidrag, det måste finnas mer krav och mer kontroll, säger han.

Peter Thomelius, chef för kompetensförsörjning på Visita, menar att rekryteringsbehovet inom besöksnäringen är stort.

–Under pandemin tappade branschen många medarbetare och har sedan dess haft svårt att rekrytera framförallt erfaren personal, men även i mer okvalificerade yrkesroller finns ett stort behov.

Hur ser ni på det faktum att en del tackar nej till jobb – trots att man är arbetslös?

– Det är naturligtvis väldigt bekymmersamt. Det är tydligt att matchningen behöver förbättras och att incitamenten att ta ett jobb behöver öka.

Matchningen, kontrollen och uppföljningen av de som är arbetslösa behöver förbättras, menar han.

– Det behöver genomföras reformer för att öka drivkrafterna och incitamenten för att fler ska jobba, säger han.

Även transportsektorn sticker ut i undersökningen. 18 procent av företagen inom transportsektorn uppger att arbetslösa tackar nej till anställning i ganska till mycket stor utsträckning. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten menar att transportsektorn är en bransch med stora framtidsmöjligheter och för den som tackar ja till ett jobb så finns goda möjligheter att stanna i branschen.

– Det framgår inte varför de som erbjuds jobb säger nej och det behöver vi titta närmare på, för att se om det är något som går att påverka. Vi jobbar framför allt mycket aktivt med att utbilda och rekrytera nya personer till våra yrken. Det är viktigt att hitta de som är motiverade för att jobba i en så viktig bransch som vår, säger han.

Han betonar att transporterna utgör en betydande sektor inom näringslivet och bidrar till ökad tillväxt i Sverige. Samtidigt finns en stor brist på exempelvis buss- och lastbilsförare och personal inom sjöfart.

– Det här är ytterligare en faktor som försvårar, att vissa av dem som erbjuds jobb tackar nej. Men vi vet inte fullt ut vad det beror på och viktigast är att få till fler utbildningsplatser och att vi fortsätter vårt hårda arbete med att trygga kompetensförsörjningen.

Det gäller att få fler ungdomar att välja transportutbildningar på gymnasiet, men även att locka över vuxna som vill omskola sig, menar Marcus Dahlsten.

– Att jobba med transporter är att bidra till samhällets blodomlopp och i förlängningen bidra till vår gemensamma välfärd.

Andel företag som uppger att arbetslösa tackar nej till anställning, i ganska till mycket stor uträckning. Uppdelat per bransch.

Besöksnäring: 33 procent

Bygg: 9 procent

Handel: 12 procent

Industri: 10 procent

Tjänster: 13 procent

Transport: 18 procent

Riket totalt: 13 procent

Källa: Svenskt Näringslivs Företagarpanel, 4 800 svarande företag.