DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Skyddsombud stoppar ensamarbete för lokförare

Lokförare inom pendeltågstrafiken i Stockholm har gått ut i en vild strejk tidigare i veckan. Arkivbild. Bild: Johan Jeppsson / TT

Trafik (TT)

Skyddsombuden för ST Pendeln stoppar ensamarbete för lokförare i pendeltågstrafiken i Stockholm. Därmed kan operatören MTR inte köra om tågen enbart är bemannade med lokförare.

– Sedan MTR införde ensambemanning på 50 procent av pendeltågstrafiken har det kommit in så mycket olika incidenter till skyddsorganisationen som gör att nu räcker det, nu lägger vi ett stopp, säger Tomas Fröstberg, ombudsman och regional skyddsombud på fackförbundet ST.

Fackförbundet hade gett arbetsgivaren MTR en tidsfrist till fredag klockan 14 att besluta om åtgärder för att förhindra fler allvarliga incidenter. När tidsfristen löpte ut fattades beslut om skyddsstopp.

– Grundkravet från skyddsombuden är att varje tåg ska framföras med minst lokförare och ytterligare en person med säkerhetstjänst och det är tågvärdar och lokförare i dag som har den typen tjänster.

Bollen hos MTR

I veckan gick tågförare för pendeltågen i Stockholm under tre dagar ut i vild strejk – en olovlig strejk organiserad av enskilda medarbetare – som orsakade kaos i pendeltrafiken. Nu hotar nytt pendelkaos.

– Vi stoppar inte pendeltågstrafiken, vi stoppar ensamarbetet. Det är väldigt viktigt att hålla isär, understryker Tomas Fröstberg.

– Vi bedömer det finns det personal med säkerhetstjänst att tillgå för MTR, så i princip behöver det här inte betyda någonting. Men den bollen ligger hos MTR.

Bussar inget alternativ

Även Storstockholms Lokaltrafik (SL) pekar på MTR:

"Vi har precis tagit del av uppgifter om skyddsstopp och vet inte i nuläget vad det kommer att innebära. I och med att frågan om förarnas arbetsmiljö ligger hos MTR som arbetsgivare behöver vi hänvisa till dem. De har också ansvar för den operativa trafik- och personalplaneringen", skriver Claes Keisu, pressansvarig på Trafikförvaltningen i Region Stockholm, till TT.

Han konstaterar att om skyddsstoppet blir av innebär det en "stor påverkan" för de cirka 150 000 resenärer som dagligen reser med pendeltågen. För att ersätta ett enda fullsatt pendeltåg krävs 20–25 bussar och det är praktiskt taget omöjligt att ersätta pendeltågen med buss, enligt SL.