AVTALSRÖRELSE

Dahl om industriavtalet: "Avtalsrörelsen är långt ifrån klar"

”I slutändan så är det här en nivå som är acceptabel som en kompromiss mellan de här stora och olika meningsmotsättningarna. Jag tror att det har svidit minst lika mycket på den fackliga sidan som det har svidit på vår sida”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. Bild: Sören Andersson

Att teckna avtal har i år varit extra svårt för industrin, enligt Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl. ”Men att parterna lyckats är en tydlig signal till omvärlden, inte minst Riksbanken, att parterna har ett stort förtroende för att man ska lyckas bekämpa inflationen”, säger han till TN.

När parterna inom industrin till slut kom överens om en kompromiss i avtalsförhandlingarna visar det på ett stort ansvarstagande i en mycket svår situation, menar Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

− Jag tror att alla förstår att det per definition är en svår uppgift att bestämma löneökningstakt för i princip alla i Sverige, för det handlar om att hitta nivån på vilka löneökningar företagen ska acceptera. Att dessutom göra det under de här förutsättningarna med energipriser som drabbar både anställda och företag, inflation och ett osäkert ekonomiskt läge – det är extra svårt, säger han till TN.

”De företag som har de tuffaste utmaningarna drabbas hårt.”

Det märke som parterna inom industrin tecknade på fredagen ligger på rekordhöga nivåer, 7,4 procent över två år, med 4,1 procent första året och 3,3 det andra.

Finns det någon oro bland Svenskt Näringslivs medlemmar för vad det kan innebära?

− Det gör det absolut. Det tänker vi på hela tiden och det är den kanske största och viktigaste faktorn för oss när vi förhandlar, för vi inser ju att när vi skriver på ett avtal, så förpliktigar vi våra medlemmar att betala en viss kostnadsnivå. Då vet vi också att de företag som har de tuffaste utmaningarna drabbas hårt.

Vad var det som gjorde att industrin gick med på det här avtalet?

− Det får man i första hand fråga industrin, men i slutändan så är det här en nivå som är acceptabel som en kompromiss mellan de här stora och olika meningsmotsättningarna. Jag tror att det har svidit minst lika mycket på den fackliga sidan som det har svidit på vår sida, säger Mattias Dahl.

Men även om han konstaterar att ett högt märke kan skapa tuffa tider för vissa företag, så är det också en fördel att det är ett tvåårsavtal som inte går att säga upp.

− Det skapar långsiktiga och stabila förutsättningar. Det är en tydlig signal till omvärlden – inte minst Riksbanken – att parterna på arbetsmarknaden har ett stort förtroende för att man ska lyckas bekämpa inflationen.

− Det finns stora fördelar för näringslivet i det här avtalet, säger Mattias Dahl.

Blandade reaktioner

Under fredagskvällen träffades alla Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer för att ta ställning till industrins märke. Mattias Dahl berättar att reaktionerna på det parterna inom industrin har enats om är blandade.

− De olika sektorerna ska så klart prata för sig själva, men min bild är att reaktionerna handlar om att märket är högt och tufft, att vi kommer ha medlemsföretag som får svårt med det här, men att det samtidigt är en nivå som vi kan leva med och accepterar. Och de menar att det skapar stabilitet och förutsägbarhet.

”Jag kan konstatera att alla medlemsorganisationer enhälligt har röstat för att ställa sig bakom industrins normering.”

Inom LO är inte alla fackförbund överens om märket. Inför årets avtalsförhandlingar fanns en samordning bland 13 av de 14 förbunden. Ett förbund, Transportarbetareförbundet, stack dock ut genom att kräva löneökningar på 15 procent. Inom Svenskt Näringsliv är dock alla medlemsorganisationer eniga.

− Jag kan konstatera att alla medlemsorganisationer enhälligt har röstat för att ställa sig bakom industrins normering och kommer att följa den. Det är ett tecken, om något, på att man i slutändan menar att det goda uppväger det onda. Och så ska det vara, säger Mattias Dahl.

Avtalsrörelsen är långt ifrån över. I själva verket är det nu, när märket är satt, som alla andra kan dra i gång på riktigt, även om det har förhandlats i andra branscher parallellt med industrin. Inom tre stora branscher, handeln, transport och besöksnäringen, löpte avtalen ut sista mars, precis som inom industrin.

Vad finns det för funderingar inför det som nu ska hända?

− Avtalsrörelsen är långt ifrån klar, även om den har passerat en viktig milstolpe. En normering är etablerad och det är klart att det i någon mening gör det lättare. Men det är klart att mycket återstår. De flesta av våra medlemmar har inte slutit något avtal än och vi har det mesta av jobbet framför oss. Vi har stora avtalsområden som är i slutfasen.

Finns det något som oroar dig?

− Som förhandlare är man orolig hela tiden, men samtidigt optimist. Vi försöker jobba för att hitta lösningar för näringslivet och de anställda, så att vi kan behålla bra jobb i Sverige, säger Mattias Dahl.