DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Tjänsteföretagen förbereder sig på att dra ner på personal

”Vi får tyvärr räkna med att jobb kommer att gå förlorade, hur många beror på hur lång och djup krisen blir”, säger Ann Öberg. Bild: Pressbild

Ärendena i Almegas företagarjour handlar alltmer om arbetsbrist. Det skriver organisationen i ett pressmeddelande. ”Allt fler medlemsföretag tycks dessvärre förbereda sig för att dra ned på personal”, säger Almegas vd, Ann Öberg.

– De senaste månaderna har vår rådgivning i frågor rörande arbetsbrist ökat markant, ett tydligt tecken på att det planeras för neddragningar, säger Ann Öberg, vd på Almega, i ett pressmeddelande.

Almegas företagarjour är en central del av organisationens medlemsservice. De 11 000 medlemmarna genererar ungefär 20 000 ärenden per år. Och nu handlar vart sjunde ärende om arbetsbrist, jämfört med vart tionde för ett år sedan, en 28-procentig ökning.

– Frågorna till jouren speglar medlemmarnas verklighet i realtid och sammantaget ger de god bild av hur det är ställt i tjänstesektorn, säger Peter Lindgren, arbetsrättsjurist på Almega.

Almega bedömer att tjänsteföretagens tillväxt blir negativ redan under våren.

– Vi får tyvärr räkna med att jobb kommer att gå förlorade, hur många beror på hur lång och djup krisen blir. Det enskilt viktigaste i dagsläget är att få ner inflationen, och vi gör vårt yttersta för att hjälpa våra medlemmar genom en svår tid, säger Ann Öberg.

Pressmeddelande: Tjänsteföretagen förbereder sig på neddragningar