KOMPETENSKRISEN

Nytt direktiv drabbar hel bransch – ”Det är illa”

”För att bussen ska kunna fortsätta leda omställningen till en klimatsmart och hållbar transportsektor måste de ungdomar som vill satsa på branschen kunna göra så när de väljer yrke”, säger Anna Grönlund. Bild: Ryno Quantz

Besvikelsen över EU:s förslag till nytt körkortsdirektiv är stor i bussbranschen. Det blev ingen sänkning av bussföraråldern till 18 år. Nu väntas en akut kompetenskris i branschen som redan skriker efter arbetskraft, varnar Anna Grönlund på Sveriges bussföretag.

Bussbranschen hade hoppats att EU skulle föreslå förändringar som skulle ge ett efterlängtat tillskott av bussförare. Men i sitt förslag till reviderat körkortsdirektiv har EU-kommissionen ”helt negligerat bussbranschens och kollektivtrafikens behov”, enligt Anna Grönlund, branschchef för Sveriges bussföretag inom Transportföretagen.

– Det är illa. Ändrade regelverk behövs för att möta samhällets behov av säkra, gröna, kollektiva transporter. Förslaget innehåller inget om sänkt bussförarålder eller slopat krav på 50-km gräns för unga bussförare, säger hon.

Utbildad får vänta till 21-årsdagen

Enligt EU:s regler får en person som har genomgått en gymnasieutbildning till bussförare och har D-körkort fram till 21 års ålder nämligen bara köra sträckor som är kortare än 50 km. Det gör att det för många bussbolag inte är någon idé att anställa personer under 21 år.

Och den som har utbildat sig till bussförare på gymnasiet får utöva sitt yrke förrän 2–3 år senare, och många hinner slå in på en annan yrkesbana innan dess.

Förarbristen fortsätter att förvärras

Samtidigt är bristen på bussförare akut. För tre år sedan identifierade branschen ett behov av minst 4 100 förare fram till 2024, och den siffran tros ha ökat ytterligare efter pandemin.

Bussförarbristen i Sverige, och även i majoriteten av EU:s övriga medlemsstater, riskerar att förvärras, och det drabbar i sin tur de som behöver kollektivtrafik för att ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter, poängterar Anna Grönlund.

– För att bussen ska kunna fortsätta leda omställningen till en klimatsmart och hållbar transportsektor måste de ungdomar som vill satsa på branschen kunna göra så när de väljer yrke.

Hon försäkrar att Sveriges bussföretag fortsätter att arbeta med frågan. Främst handlar det om att intensifiera kontakterna med berörda beslutsfattare i Bryssel och i Sverige när förslaget från EU-kommissionen ska behandlas av EU:s medlemsländer och av EU-parlamentet.

Kompetensbristen ett misslyckande

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) menar att det är ett ”stort misslyckande” att Sverige har en stor arbetslöshet samtidigt som det är kompetensbrist i många yrken.

”När det kommer till bussförare är det väldigt få gymnasieskolor som tillhandahåller en sån utbildning, just eftersom det finns restriktioner för bussförare under 20 år. Komvux och arbetsmarknadsutbildningen är därför huvudspåren för bussförare i dagsläget”, skriver han i en kommentar till TN.

Det är ett ”stort misslyckande” att Sverige har en stor arbetslöshet samtidigt som det är kompetensbrist i många yrken, menar arbetsmarknadsminister Johan Pehrson. Bild: Christine Olsson/TT

Han är övertygad om att fler framöver kommer att välja att utbilda sig till yrken där det finns jobb.

”Regeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att anvisa fler arbetslösa till arbetsmarknadsutbildningar och yrkesutbildningar hos kommunerna. Från och med i sommar kommer det också ställas högre krav på kommuner att anpassa sina utbildningar på gymnasiet och komvux, så att de bättre speglar arbetsmarknadens behov. Fler måste välja utbildningar som leder till jobb”, skriver Johan Pehrson.