KOMPETENSKRISEN

Breddar bilden för att få fler kvinnor i teknikbranschen

Bilderna i Bredda bilden visar kvinnor som arbetar inom teknikindustrin eller studerar en teknisk utbildning och är fotade på Mälardalens Tekniska Gymnasium i Södertälje och på Ericsson i Kista. Bild: Maja Brand

Kompetensbehoven i teknikbranschen är precis som i alla andra branscher stora. Nu presenterar Teknikföretagen bildbanken nya Bredda bilden som ett led i att få fler kvinnor att söka sig till tekniska yrken.

En jämn könsfördelning är en av teknikbranschens viktigaste frågor, både för att klara kompetensförsörjningen och för att öka mångfald och konkurrenskraft, menar Teknikföretagen. Och i det är visuell kommunikation viktigt.

– Frågor som rör branschens attraktionskraft är högt prioriterade för Teknikföretagen, säger Teknikföretagens vd Klas Wåhlberg.

Bildbanken Bredda bilden presenterades första gången på ungefär fem år sedan. Sedan dess har utvecklingen gått framåt och förutsättningarna förändrats, inte minst i takt med digitaliseringen. Därför har nu bildbanken uppdaterats. Bilderna i Bredda bilden visar kvinnor som arbetar inom teknikindustrin eller studerar en teknisk utbildning och är fotade på Mälardalens Tekniska Gymnasium i Södertälje och på Ericsson i Kista.

– För att Sverige ska förbli världsledande inom innovation och nya teknikområden behövs en breddad rekrytering och då måste även den stereotypa bilden av branschen uppdateras. Därför arbetar vi med att bredda bilden av vad teknik är och vem som jobbar med teknik. Initiativet ”Bredda bilden” syftar till att vända förutfattade meningar helt enkelt, säger Klas Wåhlberg.