DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Arbetsmarknadsministern till TN: ”Vi går mot tuffare tider”

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Varslen ökar kraftigt, rapporterade TN. Det fick arbetsmarknadsministern att reagera. Johan Pehrson ser fler orosmoln på arbetsmarknaden. ”Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till jobb”, säger han.

Efter TN:s artikel Nya rekord i varsel – ”Gått fort de senaste veckorna” var arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) snabb att reagera.

– Vi får många signaler nu om att vi går mot tuffare tider i ekonomin, samtidigt som vi redan har en relativt hög strukturell arbetslöshet i Sverige, säger han till TN.

Regeringen jobbar för fullt med att motarbeta detta med en tydlig inriktning, enligt Johan Pehrson.

– Det måste bli mer lönsamt att gå från bidrag till jobb, bli tydligare fokus på utbildningsinsatser för den som står utan jobb samt ökad inriktning mot effektiva och arbetsplatsnära åtgärder som i hög grad leder till riktiga jobb för dem som är inskriva hos Arbetsförmedlingen.

Samtidigt ser han en uppgång för inköpschefsindex för första gången på elva månader. Det kan vara en positiv signal för konjunkturen och ett tecken på att produktionsplaner är på väg upp.

Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, förklarar dock att indexet vänder upp från en låg nivå. Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång, och den senaste index-siffran steg från 45,9 i december till 46,8 i januari.

– Det är första gången på elva månader som indexet ökade men fortfarande utanför tillväxtzonen för sjätte månaden i rad, säger han i ett pressmeddelande.

Både när det gäller konjunkturen och arbetsmarknaden gäller det nu att vara vaksam, enligt Johan Pehrson.

– Regeringen följer situationen noggrant och är beredd att vidta åtgärder om läget förvärras, säger han.