DEBATTEN OM MINIMILÖNER

Svensk protest mot minimilöner glädjer danska ministern

Bild: Pressbild

Sverige och Danmark försöker nu stoppa direktivet om minimilöner i EU-domstolen. ”I en principfråga som denna är det bra om vi står tillsammans”, säger den danska arbetsmarknadsministern Ane Halsboe-Jørgensen till Arbetsvärlden.

Nyligen gav den svenska regeringen besked om stöd i den danska stämningen av EU-domstolen. Detta har skett efter påtryckningar från den socialdemokratiska oppositionen, skriver Arbetsvärlden.

– Vi är glada att den svenska regeringen nu positivt överväger ett stöd till Danmark i ansträngningarna att få direktivet upphävt, säger Ane Halsboe-Jørgensen till Arbetsvärlden.

– I en principfråga som denna är det bra om vi står tillsammans i kampen för våra arbetsmarknadsmodeller. Där är en princip att arbetsmarknadens parter förhandlar om lönebildningen.

Danmark och Sverige har stått tillsammans när det gäller motståndet från direktivet om minimilöner. Bland annat röstade båda länderna nej när direktivet skulle antas, skriver tidningen.

Arbetsvärlden: Dansk glädje över svenskt stöd mot minimilöner