ARBETSKRAFTSINVANDRING

Volvo-toppen: Regeringens förslag hotar nästa generations bilar

"För oss är det uppenbart att vi behöver mångfald för att ta den här resan framåt. Vi har en global kundbas, och för den teknikutveckling som vi vill vara ledande inom finns inte kompetensen fullt ut i Sverige”, säger Hanna Fager. Bild: Sören Håkanlind

Hanna Fager, global HR-chef på Volvo Cars, är kritisk till den krångliga och segdragna byråkratin kring att anställa från utlandet. Nu uppmanar hon politikerna att lösa problemet. ”Det finns inget i Tidöavtalet som hjälper oss framåt”, säger hon till TN.

Sveriges största arbetsgivare, Volvo Cars, är mitt i omställningen till att bli ett rent elbilsföretag. För att klara det krävs vissa kompetenser, bland annat inom mjukvaruutveckling och battericellsteknik, som till största delen finns utanför Sverige och EU.

Den globala konkurrensen om personer med denna kompetens är extrem men Volvo Cars står sig bra som en attraktiv arbetsgivare. Företaget är inne i en intressant transformation, men även det geografiska läget tillsammans med svensk arbetskultur och goda anställningsvillkor, lockar.

Ändå upplever företaget stora problem med rekryteringen av utländsk arbetskraft, beroende på regelverket och Migrationsverkets omoderna arbetsmetoder, enligt Hanna Fager, global HR-chef på Volvo Cars.

– Det är när anställningsprocessen är klar och de har accepterat ett jobb hos oss som problemen börjar – när Migrationsverket ska handlägga ansökan, säger hon i en längre intervju med TN.

Långsam migrationsprocess

För de som Volvo Cars har lyckats rekrytera går migrationsprocessen så långsamt att företaget riskerar att förlora kompetensen till konkurrenter i länder där myndigheterna är betydligt snabbare.

”Vi kan inte hålla kandidater varma i all evinnerlighet och de har inte fått erbjudanden enbart från oss.”

Om inte Volvo Cars får in kompetens med erfarenhet från befintliga och potentiella marknader kan företaget inte växa som tänkt, och det gäller den svenska fordonsindustrin som helhet, förklarar Hanna Fager.

– Det gör att utvecklingen av nästa generation bilar försvåras. Distansarbete kan lösa en del, men inte allt. Innovationsprocesserna som vi är inne i just nu kräver att folk sitter på samma plats och samverkar, då det är långa och mångfacetterade projekt.

Det mest akuta just nu är handläggningen av 160 personer som har tackat ja till ett jobb på Volvo Cars, men som har väntat i över fyra månader i sina hemländer på besked från Migrationsverket.

– De som finns bakom de här ansökningarna sitter alla och väntar på att få komma hit och börja jobba med oss. Men vi kan inte hålla kandidater varma i all evinnerlighet och de har inte fått erbjudanden enbart från oss, säger Hanna Fager.

Oro att kandidater tackar nej

Att få månaderna av väntan att fungera kräver mycket av företaget men också av kandidaterna som är i startgroparna att flytta till ett annat land, men som inte vet när de blir godkända. Många kommer med sina familjer och har mycket att ta ställning till. När ska deras partner säga upp sig? När ska barnen tas ur skolan?

– Det är klart att många av de som väntar börjar fundera på om de någonsin ska komma hit. Nu är vi oroliga för att de som vi väl har lyckats hitta ska tacka nej för att det dröjer för länge. Risken är att de blir ännu fler när de inte betas av och det tillkommer nya. Tid är viktigt!

"Nu är vi oroliga för att de som vi väl har lyckats hitta ska tacka nej för att det dröjer för länge. Risken är att de blir ännu fler när de inte betas av och det tillkommer nya. Tid är viktigt!” säger Hanna Fager. Bild: Sören Håkanlind

Hanna Fager önskar att politikerna kunde hjälpa Migrationsverket att bli effektivare och korta ner sina ansökningstider.

– Vi är de första som ställer oss bakom strängare regelverk och tydliga krav för den spetskompetens som kommer hit. Genom att till exempel certifiera företag som lever upp till kraven skulle handläggningen kunna gå snabbare.

Tidöavtalet försvårar processen

Hela andan av de lagförändringar som har genomförts på senare tid, och av de som föreslås i Tidöavtalet, försvårar processen att få hit spetskompetens som behövs för att svenska bolag ska fortsätta att utvecklas, påpekar Hanna Fager.

– Steg efter steg läggs till och allt leder till högre komplexitet, mer för Migrationsverket att ta ställning till, och längre handläggningstider. Det finns inget i Tidöavtalet som hjälper oss framåt.

Hon är övertygad om att Migrationsverkets processer skulle bli enklare och snabbare för alla inblandade med mer digitala verktyg.

– Vi är vana vid att jobba med digitala kontrakt och e-signaturer i en helt digital miljö och där vi kan dela dokument – det går så lätt. Det är något helt annat än att skriva ut dokument, signera, skanna och mejla. Med tanken på mängden ansökningar förstår jag att det är komplext för Migrationsverket, säger Hanna Fager.

Ytterligare en komplicerande faktor är att hela migrationsarbetet görs utifrån den position som individen först rekryteras till. Men i ett modernt företag är det mycket som rör på sig och den som började i en roll kanske redan efter ett halvår eller ett år går vidare till en annan roll eller ett annat sammanhang, förklarar hon. Då måste en ny ansökan om uppehållstillstånd skickas in även om det fortfarande handlar om samma kompetens som personen kom hit för.

”Det finns inget i Tidöavtalet som hjälper oss framåt.”

Samma sak gäller för de omkring 50 nyutexaminerade från hela världen som Volvo Cars anställer varje år.

– När de sedan går från graduate-programmet till en fast position måste vi göra en ny ansökan – helt otroligt! Det är inte alls förenligt med hur moderna företag verkar och inte heller med hur medarbetare vill nyttja sin kompetens i olika typer av roller.

I början av november träffade Hanna Fager migrationsminister Maria Malmer Stenergard som hon tycker visade förståelse för situationen och problemen som uppstår när Sverige inte har kompetensen som är viktig för företagets strategi.

– Det ingav hopp för en fortsatt dialog.

Men hon saknar diskussionen kring arbetskraftsinvandring i den allmänna debatten.

– Den har hamnat i skuggan av företag som inte fullt ut efterlever regler. Jag saknar debatten kring spetskompetens och att hålla svenska företag konkurrenskraftiga. Den är nödvändig nu när förändring sker så fort.

Behöver mångfald

Många globala företag leder sin verksamhet och utveckling från Sverige men de behöver även medarbetare med erfarenhet från andra branscher och länder som har kommit längre inom vissa områden.

– För oss är det uppenbart att vi behöver mångfald för att ta den här resan framåt. Vi har en global kundbas, och för den teknikutveckling som vi vill vara ledande inom finns inte kompetensen fullt ut i Sverige. Omställningen efter den kompetens som nu behövs är extremt snabb, säger Hanna Fager.

”Jag saknar debatten kring spetskompetens och att hålla svenska företag konkurrenskraftiga.”

Idag har Volvo Cars egna medarbetare i 34 länder. Kompetensmässigt ligger tyngdpunkten där fabrikerna finns, i Belgien, Kina, Sverige och USA. Under många år har strategin varit att se till att globalt finnas där kompetensen finns, och det arbetet fortsätter, berättar Hanna Fager.

"Distansarbete kan lösa en del, men inte allt. Innovationsprocesserna som vi är inne i just nu kräver att folk sitter på samma plats och samverkar, då det är långa och mångfacetterade projekt”, säger Hanna Fager och menar att det är viktigt att kunna anställa människor från andra länder för att arbeta i Sverige. Bild: Sören Håkanlind

Volvo Cars vill fortsätta att rekrytera personal från andra länder till den svenska verksamheten, där både produktion och en stor del av utvecklingen sker. Förra året rekryterades 2 500 nya tjänstemän varav nästan hälften till Sverige.

– Sverige kommer alltid att vara viktigt för oss. Men fortsätter migrationsprocesserna att ta så lång tid att de vi har rekryterat droppar av för att de inte kan vänta längre, måste vi växa mer i länder där kompetensen finns. Vi ser att många bolag nu etablerar fler utvecklingsenheter utanför Sverige.

Blir inkörsport

Mycket av kompetensen som rekryteras från utlandet kommer från andra industrier som har kommit längre i sin teknikutveckling än fordonsbranschen. För dem blir Volvo Cars inkörsporten till Sverige men många går så småningom vidare till ett nytt jobb, inte sällan i en annan bransch.

– Alla stannar inte hela sin karriär hos oss, och det accepterar vi. Vi får några kritiska år tillsammans. Går de sedan vidare till ett annat svenskt bolag, i stället för att flytta vidare till ett annat land, tycker vi att det är bra. Det tillför ny kompetens och innovation som hjälper Sverige vidare.

”Det tillför ny kompetens och innovation som hjälper Sverige vidare.”

Sverige är i grunden ett innovativt land med en stark samverkanskultur. Det är attraktivt och gör att de som kommer hit vill fortsätta att växa här, konstaterar hon.

– Den kulturen gör också att kunskapen som varje individ kommer hit med sprids vidare till många andra. Och när vi sedan delar med oss av vår kompetens till universitet och forskning kommer det hela Sverige till gagn.

Hanna Fagers budskap till politiken är tydligt:

– Fortsätt att lyssna och samverka med oss företag men framför allt gå till handling! Nu vill vi att det ska hända något. Det som vi är ute efter är bra för Volvo Cars men det är också bra för Sverige. Oavsett var vi diskuterar den här frågan så får vi oerhört starkt gehör.