DEBATTEN OM LAS

Även Maskinentreprenörerna stämmer Byggnads

Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna. Bild: Pressbild

Arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna stämmer Byggnads för att de inte följer de nya LAS-reglerna.

Nyligen meddelade arbetsgivarorganisationen Byggföretagen att de stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen. Nu meddelar även Maskinentreprenörerna att de stämmer Byggnads.

Tvisten ska gälla implementeringen i kollektivavtalet av ”treundantaget” i den nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Tidigare kunde mindre företag undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I och med den nya LAS-överenskommelsen får företag undanta tre personer oavsett storlek på företaget.

– Byggnads har motsatt sig att ändra det tidigare tvåundantaget till nuvarande treundantag och menar att tvåundantaget utgör en kollektivavtalsregel, säger Fredrik Strömberg, arbetsrättsjurist på Maskinentreprenörerna, i ett pressmeddelande.

Nu får Arbetsdomstolen avgöra frågan.

– I rådande konjunkturläge är möjligheten att undanta och skydda viktiga medarbetare extra viktigt för våra medlemsföretag, säger Fredrik Strömberg.

Enligt Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin handlar det om en regel som infördes i kollektivavtalet via medlingsbud 2001.

”Då vore det snarare rimligt att Byggföretagen yrkar på att den ändras i kommande avtalsförhandlingar”, skriver han i ett mejl till TN.

”Nu väljer man en annan väg och jag kan bara konstatera at det råder olika uppfattningar i den här frågan. Då står det Byggföretagen fritt att pröva det rättsligt”.

Maskinoperatören: Nya LAS började tillämpas den 1 oktober