DEBATTEN OM LAS

Bygg­företagen stämmer Byggnads i LAS-tvist

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen. Bild: Pressbild

Arbetsgivarorganisationen Byggföretagen stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen, framgår av ett pressmeddelande.

Tvisten ska gälla implementeringen i kollektivavtalet av ”treundantaget” i den nya Lagen om anställningsskydd, LAS.

Tidigare kunde mindre företag undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägningar. I och med den nya LAS-överenskommelsen får företag undanta tre personer oavsett storlek på företaget.

Mats Åkerlind, vice vd och förhandlingschef på Byggföretagen, skriver i en kommentar till TN att Byggföretagen och Byggnads en lång tid samlat alla regler som berör anställningsskydd i ett Byggavtal. Där har man ”regelmässigt” infört ändringar efter lagjusteringar.

"Men tyvärr har vi inte lyckats få Byggnads med denna gång avseende införandet av treundantaget i LAS”, skriver han.

Han befarar, likt många andra bedömare, att varsel och neddragningar kommer att prägla byggbranschen den närmaste tiden.

”I en sådan tid är en möjlighet att undanta och skydda våra viktigaste medarbetare av stort värde för företagens konkurrenskraft”, skriver han och därmed säkra arbetstillfällen på lång sikt.

Även bransch- och arbetsgivarorganisationen Maskinentreprenörerna uppger för TN att de planerar att stämma Byggnads i Arbetsdomstolen.

Enligt Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin handlar det om en regel som infördes i kollektivavtalet via medlingsbud 2001.

”Då vore det snarare rimligt att Byggföretagen yrkar på att den ändras i kommande avtalsförhandlingar”, skriver han i ett mejl till TN.

”Nu väljer man en annan väg och jag kan bara konstatera at det råder olika uppfattningar i den här frågan. Då står det Byggföretagen fritt att pröva det rättsligt”.

Byggföretagen: Bygg­företagen stämmer Byggnads i Arbetsdomstolen