GRÄNSHANDELN

Så drabbas Öresundsregionen när gränskontrollerna skärps

Bild: Johan Nilsson/TT

Ytterligare gränskontroller skulle skada arbetsmarknaden i Öresundsregionen. Dessutom skulle den förlängda restiden störa godstransporter i Sverige och i hela det svenska järnvägsnätet. Det skriver Greater Copenhagen i ett pressmeddelande.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) uttryckte nyligen i en artikel i Sydsvenskan ett behov av att skärpa gränskontrollerna mot Danmark. Det är en åsikt som organisationen Greater Copenhagen motsätter sig stark och påtalar att resan mellan Malmö och Köpenhamn då riskerar att förlängas med 20 minuter. Då skulle 320 000 danska arbetsplatser bli otillgängliga för svenska pendlare.

– Att återinföra transportöransvaret – det vill säga ID-kontroll på bussar, tåg och färjor över Öresund – är inte bara kostsamt och komplext att hantera för operatörerna, utan ödelägger allt det jag kämpat för sedan jag tillträdde 2018 när det gäller svensk-dansk arbetsmarknad. Vår vision är snarare att knyta oss tätare till Köpenhamn, till exempel med en Öresundsmetro. Där skulle id-kontroller praktiskt aldrig kunna fungera, säger Carl Johan Sonesson, vice ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, om sin partikollegas utspel.

Fakta

  • 2016, när Sverige införde id- och gränskontroller mot Danmark, minskade arbetsmarknaden för en Malmö-bo med 322 000 danska arbetstillfällen, enligt en analys från Øresundsinstituttet.
  • Enligt Sydsvenska handelskammarens analys från 2016, beräknades de gränskontroller som infördes 2016 medföra en årlig förlust på 1,5 miljarder SEK för Öresundsregionen.
  • Egna beräkningar från Greater Copenhagen visar att för varje 1 000 arbetslösa skåningar som får jobb i Danmark är det samhällsekonomiska värdet för regionen 550 miljoner SEK per år, enbart baserat på att utbetalning av bidrag och ersättning vid arbetslöshet i stället leder till skatteintäkter. Detta innebär att den ekonomiska vinsten skulle bli över 4,5 miljarder SEK per år om 40 procent av de som är arbetslösa i Malmö, motsvarande runt 8 000 personer, får ett jobb på den danska sidan av Öresund. För att möjliggöra detta scenario krävs, att id- och gränskontroller tas bort och att gränsen mellan Sverige och Danmark förblir öppen.
  • ID-kontrollerna 2016–2017 ledde till enorma köer på perrongen i Kastrup, inställda tåg, frustrerade passagerare samt längre restid på upp till 30 minuter till Malmö och färre antal pendlare.
  • 16 500 arbetspendlare korsar dagligen Öresund: 15 000 från Sverige och 1 500 från Danmark.

Källa: Greater Copenhagen

Greater Copenhagen: Skärpta gränskontroller förödande för Skåne