DEBATTEN OM LAS

Seko ansluter till nya LAS-avtalet – ”Bra för Sverige”

Seko organiserar bland annat tågvärdar. Bild: Michael Erlandsson/Mostphotos

Seko ansluter till det nya LAS-avtalet. Det innebär att ännu ett fackförbund kommer att omfattas av de förändringar som införs den 1 oktober i år. ”Glädjande”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

LO-förbundet Seko ansluter till det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd, också kallat det nya LAS-avtalet. Det innebär att avtalet nu även kommer att gälla även för Seko-medlemmar, vid sidan om de LO- och PTK-förbund som sedan tidigare har signerat avtalet.

– Det är glädjande att ytterligare ett stort LO-förbund ansluter sig. Det är bra för både Sverige och arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl, vice vd.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK signerade i juni det nya huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd vid en ceremoni i Saltsjöbaden. Detta sedan riksdagen också i juni beslutat om förändringar i lagstiftningen som en förutsättning för att parterna skulle träffa nya huvudavtal. De nya reglerna i lagar och avtal börjar tillämpas den 1 oktober 2022.

De nya reglerna innebär att anställda, vid sidan om starkare skydd vid omreglering av arbetstid, så kallad ”hyvling”, och mot långa visstidsanställningar, får utökad rätt till omställnings- och kompetensstöd, bland annat ett nytt offentligt omställningsstudiestöd och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd. Arbetsgivare får ökad flexibilitet vid uppsägning på grund av arbetsbrist, ökad förutsägbarhet och sänkta kostnader vid uppsägning på grund av personliga skäl.