KOMPETENSUTVISNINGARNA

KI-forskares bebis utvisas – familjen riskerar att splittras

– Vi förstår inte varför vår dotter ska utvisas till Indien för att därifrån ansöka om ett uppehållstillstånd som hon redan uppfyller kraven för, säger Chaitanya Tellapragada. Bild: Centrum för rättvisa

Forskaren Chaitanya Tellapragadas tio månader gamla dotter ska utvisas från Sverige. Orsaken? För att få uppehållstillstånd behöver hon söka det innan hon reser in i Sverige. Men hon är född här och har därmed aldrig rest in i landet. Nu kan familjen tvingas att leva isär.

– Jag och min fru har båda uppehållstillstånd i Sverige och vi förstår inte varför vår dotter ska utvisas till Indien för att därifrån ansöka om ett uppehållstillstånd som hon redan uppfyller kraven för, säger Chaitanya Tellapragada.

Han kommer från Indien, men bor sedan fyra år i Stockholm, där han forskar inom klinisk bakteriologi på Karolinska institutet. Både han, hans fru, som är maskiningenjör, och deras äldsta dotter som är tre år gammal, har uppehållstillstånd.

När yngsta dottern föddes i oktober gjorde föräldrarna en ansökan om uppehållstillstånd även för henne. Men där tog det stopp. Beskedet från Migrationsverket var att flickan ska utvisas eftersom ansökan om uppehållstillstånd hade lämnats in ”efter inresan”. ”Att dottern är född här och därför inte gjort någon resa in i Sverige har Migrationsverket inte tagit hänsyn till”, skriver Centrum för rättvisa i ett uttalande.

Lisa Hyder är jurist på Centrum för rättvisa och flickans ombud. Hon är frustrerad över Migrationsverkets beslut.

– Det är fruktansvärt, säger hon.

Tvingas leva åtskilda

Hon berättar att om flickan måste lämna Sverige så innebär det att familjen kommer att behöva leva åtskild i ett halvår.

– Pappan måste vara kvar i Stockholm för att fortsätta sin forskning. Mamman måste åka till Indien tillsammans med flickan där hon kan ansöka om uppehållstillstånd och invänta det. Flickan kommer alltså vara skild från sin pappa och eventuellt sin syster under den här tiden, säger Lisa Hyder.

”Att motarbeta utländska forskares möjligheter att leva i Sverige tillsammans med sina familjer på det här sättet kan leda till att många väljer att arbeta i andra länder i stället.”

Tanken var att Chaitanya Tellapragada skulle ha inlett en föräldraledighet inom kort för att vara hemma med sin yngsta dotter – något som inte kommer att ske om flickan blir utvisad. Ytterligare en konsekvens är att Chaitanya Tellapragadas fru, som alltså är maskiningenjör och har en kompetens som är hett eftertraktad på svensk arbetsmarknad, inte kommer att kunna söka jobb i Sverige. Med andra ord förlorar Sverige hennes kompetens.

Drabbar Sveriges anseende

Men det är inte den enda konsekvensen för Sverige, menar Lisa Hyder. Att forskare riskerar att inte kunna bilda familj i Sverige utan att få liknande problem som Chaitanya Tellapragada och hans familj drabbar vårt anseende utomlands, tror hon.

– Det kan leda till att utländska forskare väljer ett annat land än Sverige. Många av dem är i den åldern där de skaffar barn och bildar familj, säger hon.

– Många av de här forskarna är väldigt eftertraktade, så de har inga större svårigheter att åka till något annat land.

Hon får medhåll av Chaitanya Tellapragada själv.

– Att motarbeta utländska forskares möjligheter att leva i Sverige tillsammans med sina familjer på det här sättet kan leda till att många väljer att arbeta i andra länder i stället, säger han.

”Vi menar att helt enkelt kravet på att söka och beviljas uppehållstillstånd innan inresa i Sverige inte är tillämpligt i det här fallet. Därför ska hon beviljas uppehållstillstånd, för det finns inga fler hinder”, säger ombudet Lisa Hyder. Bild: Stefan Tell

Är det lagen som det är fel på eller Migrationsverkets tolkning av lagen?

– Det är både och. Främst är det ju en stelbent tolkning av den bestämmelse som de har tillämpat. Den kräver att en ansökan ska ske och ett uppehållstillstånd ska beviljas innan inresa i Sverige. Att man tillämpar en sådan bestämmelse på ett barn som är fött i Sverige är väldigt märkligt, säger Lisa Hyder och fortsätter:

– Vi menar att helt enkelt kravet på att söka och beviljas uppehållstillstånd innan inresa i Sverige inte är tillämpligt i det här fallet. Därför ska hon beviljas uppehållstillstånd, för det finns inga fler hinder.

Förbiseende i lagen

Det finns ett undantag för liknande fall där föräldrarna har arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för studier, alltså inte som i Chaitanya Tellapragadas fall, där uppehållstillståndet bygger på att han forskar.

Vad tycker du om den skillnaden?

– Det är där det är fel på lagstiftningen. Vi har funderat på vad det här beror på och kommit fram till att det måste vara ett förbiseende av lagstiftaren.

Ska ett land som Sverige hålla föräldrar och barn åtskilda?

– Inte på det här sättet, för här handlar det om ett barn som har två föräldrar och en syster med uppehållstillstånd i Sverige. Att i en sådan situation utvisa dottern för att hon fötts i Sverige och därför inte ansökt från annat land – så ska det absolut inte vara. Det kan även vara i strid med Europakonvention att utvisa henne, säger Lisa Hyder.

Centrum för rättvisa har hjälpt Chaitanya Tellapragada att överklaga flickans utvisningsbeslut till migrationsdomstolen för att utmana Migrationsverkets rättstillämpning. Migrationsverket har därefter begärt att få målet återförvisat till myndigheten för en ny prövning av om det föreligger särskilt ömmande omständigheter.

TN söker Migrationsverket för en kommentar.