DEN SVENSKA INTEGRATIONEN

Näringslivet kritiskt mot statsministerns segregationsutspel

Karin Johansson, Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Statsminister Magdalena Andersson får hård kritik av näringslivet för sitt utspel om segregationen, skriver Di.

I en intervju med Di under tisdagen svarade Magdalena Andersson att hela samhället måste mobilisera, även Sveriges företagare, för att vända den negativa utvecklingen i utsatta områden.

Men näringslivsorganisationer som Svenskt Näringsliv och Företagarna är kritiska mot utspelet. Svenskt näringsliv vittnar om att inhemska rekryteringsförsök relativt ofta misslyckas.

– Det finns inte rätt kompetens och drivkrafterna att ta ett jobb är ofta för svaga, säger vice vd Karin Johansson till Di.

Svenskt Näringsliv menar att ett stort problem är att för få människor försörjer sig själva i Sverige.

– Svenska företag behöver kunna rekrytera rätt kompetens och att det finns en internationell arbetsmarknad är en viktig del av det. Att 700 000 utrikes födda inte kan försörja sig själva beror inte på arbetskraftsinvandringen, utan på att det lönar sig för dåligt att arbeta. Det måste löna sig bättre att gå från bidrag till arbete, säger Karin Johansson till TN.

Företagarnas vd: Inte företagens ansvar att minska segregationen