DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Svensk charmoffensiv inledd – jagar nya jobb

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) och utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). Arkivbild. Bild: Anders Wiklund/ TT

Ekonomi (TT)

Fossilfri el, frisk luft och rent vatten.

Så säljer regeringen in Sverige för att locka hit fler utländska investeringar och tusentals nya jobb.

– Vi har 25 riktig stora investeringar som kokar i bakgrunden, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) inför nästa veckas första investeringskonferens.

Siemens, Hitachi, Volkswagen – en rad internationella företag och konglomerat står på gästlistan när Join Sweden Summit för första gången anordnas. På måndag och tisdag hålls investeringskonferensen som riktar sig mot internationella industriledare och investerare.

Syftet? Locka hit fler jobb.

"Riktigt stora investerare"

Gästlistan har varit fullbokad i flera veckor, enligt Anna Hallberg.

– Vi har det här riktiga stora konglomeraten. SK från Korea. Det är riktigt stora investerare, industriella investerare framförallt, säger hon till TT.

De utländska aktörer som redan finns i Sverige står enligt Hallberg för 400 000 jobb. Där har utrikeshandelsministern förhoppningar om att kunna få till en ökning med minst tio procent.

– Då har vi 40 000 nya jobb. Sedan ska vi locka hit nya investerare också.

– Jag ser framför mig tusentals nya jobb i spåren av detta.

Regeringens charmoffensiv får draghjälp av svenskt näringsliv – på talarlistan står bland annat ståljätten SSAB och batteritillverkaren Northvolt.

"Ser vad som finns här och nu"

Det främsta lockbete i jakt på nya investeringar är den så kallade gröna omställningen – och framförallt tillgång på fossilfri el.

Inte helt oproblematiskt, medger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S), som hänvisar till att det är mycket debatt i Sverige om elförsörjning.

– Många av de här jättarna – Samsung, Volkswagen, Kia, Mitsubishi, Rolls Royce, ta vilket som helst av de som kommer – om de ska göra en investering i Europa måste de först göra en investering i grön energi och sen sin huvudverksamhet. Här i Sverige har vi kortat det ledet så vi kan tillhandahålla fossilfri el i rätt stor mängd fortfarande.

TT: Men kan vi utlova stora mängder fossilfri el? Finns det el så det räcker?

– I Sverige ser vi vårt behov om 20 år, medan investerare ser vad som finns här och nu. Man måste hålla de här två sakerna i huvudet samtidigt, tycker Karl-Petter Thorwaldsson som tillägger att han själv diskuterat tillgång på el med flera potentiella investerare.

– De säger nästan allihop att vi hittar ingen annanstans i Europa där vi redan från början har tillgång till fossilfri el.

Anna Karolina Eriksson/TT

Fakta

Regeringen och Business Sweden står värd för Join Sweden Summit.

Join Sweden Summit riktar sig mot internationella industriledare och investerare från hela världen som nu möts i Stockholm.

Nära 170 särskilt inbjudna gäster deltar från nyckelmarknader i Asien, Nordamerika, Mellanöstern och Europa. Även företrädare för Sveriges regering, myndigheter, akademi och näringsliv deltar.

Under konferensen lyfter man fram regeringens arbete på temat den gröna omställningen i Sverige. Det handlar bland annat om hållbarhet, klimat och ren el.

De elva länder som är representerade på konferensen haar totalt 1 760 miljarder kronor i direktinvesteringar i Sverige och företag från dessa länder står för 382 000 jobb här.

Källa: Regeringskansliet

Fakta

• År 2021 hade svenska direktinvesteringar ett nettoinflöde på 220 miljarder kronor. Det var 44 miljarder kronor mer än under 2020.

• Sverige placerar sig därför som den 14:e största mottagaren av utländska direktinvesteringar globalt, enligt UNCTAD:s World Investment Report 2022.

• Inflödet av investeringar till Sverige (27 miljarder USD enligt UNCTAD) var större än Japans (25) och något mindre än till exempelvis Storbritannien (28) och Tyskland (31).

683 000 personer i Sverige arbetar i utlandsägda företag.

De fem största investerarländerna i Sverige under 2021 var Nederländerna (47,5 mdkr), Storbritannien (46,1 mdkr), USA (18,9 mdkr), Norge (18,3 mdkr) och Kina (13,3 mdkr).

Källa: Regeringen och Business Sweden