REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ny dom: Kommunens jobbmatchning strider mot lagen

Luleå stadshus Bild: Mostphotos

En ny dom sätter stopp för Luleå kommuns jobbmatchning. ”Glädjande att förvaltningsrätten konstaterar att det inte är förenligt med kommunallagen för kommuner att agera som matchningsaktör”, säger Patrik Karlsson på Svenskt Näringsliv.

Tanken med matchningstjänsten KROM (Kundval Rusta och Matcha) är att fristående aktörer, som upphandlas av Arbetsförmedlingen, ska hjälpa arbetssökande att snabbt komma ut i arbete eller utbildning. Arbetsförmedlingen har kritiserats för att inte låta tillräckligt många få ta del av insatsen och för att det inte varit klarlagt om kommuner har rätt att bli så kallade fristående aktörer.

Andreas Åström Bild: Johan Jeppsson

I en tidigare TN-artikel (6 april 2022) uttrycker Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, stark kritik mot regeringen, kommunerna och Arbetsförmedlingen. Han menar att det är synd att regeringen inte stänger dörren för kommunerna när det gäller deras möjlighet att bli leverantörer inom det nya matchningssystemet.

– Kommunen ska hålla sig borta från marknader där det redan finns en privat verksamhet. Det blir en osund konkurrens, helt enkelt, säger han.

Luleå kommun är en av kommunerna som trots kritiken har beslutat om att lämna anbud till Arbetsförmedlingen för att bli fristående leverantör i KROM. Detta överklagades av två privatpersoner i Luleå och nu har domen från förvaltningsrätten i Luleå kommit. Den går på de klagandes linje – Luleå kommuns beslut är inte förenligt med kommunallagen.

Glädjande utfall

Ett mycket glädjande utfall, menar Patrik Karlsson som jobbar på avdelningen för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

Patrik Karlsson Bild: Ernst Henry Photography

– Det är inte förvånande men ändå mycket glädjande att förvaltningsrätten konstaterar att det inte är förenligt med kommunallagen för kommuner att agera som matchningsaktör. Att Luleå kommun vill bedriva kommunal arbetsförmedling, trots att arbetsmarknadspolitiken är ett statligt åtagande och att det redan finns ett flertal privata matchningsaktörer lokalt skulle både vara dåligt för det lokala företagsklimatet och konkurrensmässigt olämpligt samt enligt domen i strid med lagen, säger han och fortsätter:

– En väl fungerande matchning kräver att aktörerna respekterar och tar ansvar för sina respektive roller. Den praktiska matchningen ska skötas externa aktörer, utan osund konkurrens från kommuner.

Även Andreas Åström välkomnar domstolens klargörande i frågan.

– Vi välkomnar domen i Förvaltningsrätten i Luleå som slår fast att en enskild kommun inte kan bli leverantör i ett valfrihetssystem. Almega har hela tiden argumenterat för att lokaliseringsprincipen i kommunallagen begränsar en enskild kommuns möjligheter att leverera matchningstjänster till medborgare från andra kommuner. Det är positivt att vår linje även får entydigt stöd i Förvaltningsrätten, säger han till TN.