KRIGET I UKRAINA

Arbetsgivarna om ryska fartygen: Bråttom att regeringen fattar beslut

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Hamnarbetarförbundet varslar om blockad av ryska fartyg och nu svarar Transportföretagen. ”Vi är självfallet bekymrade över situationen i vår närhet”, säger vd Marcus Dahlsten och uppmanar regeringen att fatta beslut om hur ryskkontrollerade fartyg ska hanteras.

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om en sympatiblockad mot ryska fartyg, ryskt gods och sjötrafik till och från ryska hamnar med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Blockaden omfattar allt lossnings- och lastningsarbete, bogsering och förtöjning av utpekade fartyg i svenska hamnar. Enligt Hamnarbetarförbundet är stridsåtgärderna ett sätt att stötta Ukrainas hamnarbetare och civilbefolkning.

– Vi har väntat i två veckor på besked från den svenska regeringen angående redan beslutade EU-sanktioner men också om vår önskan att helt stänga svenska hamnar för ryska fartyg och ryskt gods. Vi har inte hört någonting alls, säger förbundsordförande Martin Berg i ett pressmeddelande.

Behöver analysera

På Transportföretagen, där Sveriges Hamnar ingår, konstaterar vd Marcus Dahlsten att organisationen nu kommer att behöva analysera situationen utifrån svensk lagstiftning och arbetsmarknadsregler för att kunna följa de lagar och regler som gäller.

– Vi är självfallet bekymrade över situationen i vår närhet. Kriget i Ukraina är en tragisk händelse där många människor drabbas, säger han och fortsätter.

– Vi uppmanar därför regeringen att ta ett tydligt och kraftfullt beslut även i den här frågan.

”Sveriges Hamnar står bakom de åtgärder som nu genomförs på olika områden. De ekonomiska sanktionerna visar vilken styrka som Sveriges, Europas och västvärldens ekonomier har. Men vi behöver göra detta samordnat”, säger Marcus Dahlsten. Bild: Sören Andersson

Marcus Dahlsten menar att alla restriktioner bör ske EU-gemensamt. Grundprincipen, enligt honom, är att restriktioner och sanktioner som genomförs ska få bra effekt.

– Sveriges Hamnar står bakom de åtgärder som nu genomförs på olika områden. De ekonomiska sanktionerna visar vilken styrka som Sveriges, Europas och västvärldens ekonomier har. Men vi behöver göra detta samordnat, säger han.

– Det betyder inte att vi inte själva hyser en stark oro, men vi vill göra rätt saker.

Det finns en stor vilja att hjälpa till, inte minst bland medarbetarna.

Transportföretagen och Sveriges hamnar är i löpande kontakt med såväl Sveriges regering som sina egna systerorganisationer i Norden och övriga i Europa.

– Men vi har även kontakter direkt med Ukraina och våra systerorganisationer i närområdet, säger Marcus Dahlsten.

Han påtalar att det europeiska näringslivets engagemang i Ukraina-frågan är mycket starkt och att flera hamnar har förberett för att ta emot ukrainska flyktingar.

– Det finns en stor vilja att hjälpa till, inte minst bland medarbetarna.

Men nu gäller det att göra rätt, menar Marcus Dahlsten.

– Vi vill se tydligare beslut från regeringen när det gäller hur ryskkontrollerade fartyg ska hanteras i Svenska hamnar och det brådskar.