DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Yrkeshögskolan – lönsam för både individ och samhälle

YH-utbildningar stärker både studerandes löneutveckling och samhällsekonomin. En bidragande orsak är utbildningsformens starka koppling till arbetsmarknaden, enligt myndigheten Tillväxtanalys.

Det visar en studie utförd av Kent Eliasson, analytiker på Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) och universitetslektorn Anders Stenberg. Studien är bland det mest omfattande inom området.

Eliasson och Stenberg har utvärderat hur inträdet i en YH-utbildning påverkar studenternas årsbruttolöner jämfört med en grupp av slumpmässigt utvalda individer som inte påbörjade YH-utbildning.

Det visar sig att såväl unga ser lönepremier på 40 000-50 000 kronor. Även äldre inom åldern 45-54 erhöll signifikant högre löner än jämförelsegruppen.

Det samhällsekonomiska värdet har undersökts med hjälp av en nyttokostnadsanalys. Den visar att internräntan av en YH-utbildning är cirka sju procent och därmed samhällsekonomiskt lönsam, dock mer för den yngre gruppen studerande.

– När det gäller yngre personer är det lättare att räkna hem en utbildning eftersom man har många år kvar i yrkeslivet. I den meningen är det alltid lättare att få en utbildning lönsam om man går en utbildning när man är ung. Detsamma gäller den samhällsekonomiska nyttan av utbildningen, säger Kent Eliasson.

Pressmeddelande: Yrkeshögskolan – lönsam för både individ och samhälle