FÖRETAGARJOUREN

Experten: Det gäller för ukrainska flyktingar på svensk arbetsmarknad

Amelie Berg är policyexpert på arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv. Bild: Johan Nilsson/TT, Ernst Henry Photography

Den ryska invasionen av Ukraina och det pågående kriget har lett till att miljontals ukrainare nu är på flykt. De allra flesta söker skydd i Europa och tusentals väntas även komma till Sverige. Här ger Svenskt Näringslivs expert Amelie Berg svar på några frågor med koppling till arbete och arbetsmarknaden som detta föranleder.

Vad innebär EU:s massflyktsdirektiv?

– EU:s medlemsstater beslutade 3 mars 2022 om att aktivera massflyktsdirektivet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina. Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd.

– Tillståndet ger därutöver möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022.

Vad krävs för att ukrainska medborgare ska ha rätt att arbeta i Sverige?

– För att ukrainska medborgare på flykt ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig hos Migrationsverket. De behöver visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter. Ett beslut om uppehålls- och arbetstillstånd fattas av Migrationsverket inom några dagar.

Migrationsverket: Situationen i Ukraina

Vad krävs av arbetsgivare som vill anställa flyktingar från Ukraina?

– Det är straffbart för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som saknar arbetstillstånd. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare kontrollerar individens rätt att arbeta i Sverige. Individen ska kunna visa upp ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket. Det är även viktigt att du som arbetsgivare kontrollerar giltighetstiden för det tidsbegränsade tillståndet och gör en anmälan till Skatteverket om anställningen. Säkerställ att identiteten överensstämmer med beslutet och ta gärna en kopia. Om du är osäker på om en individ har rätt att arbeta kontakta Migrationsverket som hjälper dig.

Via länkarna nedan finner du som arbetsgivare mer information om ditt ansvar som arbetsgivare avseende anställning av tredjelandsmedborgare.

Migrationsverket: Ditt ansvar som arbetsgivare

Skatteverket: Anställning av tredjelandsmedborgare

Gäller företagets kollektivavtal även när man anställer ukrainska medborgare?

– Företag som är bundna av kollektivavtal ska tillämpa avtalets regler på samtliga anställda som täcks av avtalet och därför även personer som nu har flytt Ukraina och har fått ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd.

Finns det risk för att ukrainska medarbetare som har anställts av svenska företag kommer att tvingas lämna Sverige?

– Migrationsverket beslutade den 24 februari 2022 att ställa in alla avvisningar från Sverige till Ukraina. Det betyder att alla personer från Ukraina som befinner sig i Sverige (exempelvis asylsökande, arbetskraftsinvandrare och anhöriga) men som saknar uppehållstillstånd kan stanna tills vidare. Stoppet för avvisningar kommer att gälla tills säkerhetsläget i Ukraina förbättras avsevärt.

Kan en flykting från Ukraina få ett svenskt personnummer?

– En ukrainsk medborgare som har beviljats uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet kan ansöka om ett svenskt samordningsnummer. Myndigheter i Sverige kan begära tilldelning av samordningsnummer. Om ingen myndighet har gjort det, kan individen själv ansöka om samordningsnummer. Mer information finns på Skatteverkets webbplats.

Skatteverket: Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina

Kan en flykting från Ukraina få stöd från Arbetsförmedlingen?

– Ukrainska flyktingar som har beviljats arbetstillstånd kan anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

– De kan anmäla sig som arbetssökande så snart de har rätt att arbeta, vilket de har rätt till genom:

  • att ett tillfälligt uppehållstillstånd ges med stöd av massflyktsdirektivet,
  • att de får ett uppehåll- och arbetstillstånd av andra grunder,
  • om de har beviljats AT-UND (rätt att arbeta under asylprövningen).

– Samtliga dessa tillstånd beslutas av och erhålls av Migrationsverket.

– Arbetsförmedlingen arbetar för närvarande med att planera för eventuella åtgärder med anledning av att många ukrainare kan komma att söka skydd i Sverige.

Den här texten kommer att uppdateras i takt med att mer information tillkommer.