EU:S FRAMTID

Debatt om EU:s konkurrenskraft: "Politiker ska inte utse vinnare”

Panelen fr v: Christian Danielsson, Sveriges statssekreterare för EU-frågor, Marco Canaparo, EU-chef på italienska Presidency of the Council of Ministers, Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, Matteo Borsani, European Affairs Director på Confindustria samt moderatorn Giovanna Pancheri, tf chefredaktör på SkyTG24. Bild: Benedikt Graebener

Ja till inre marknaden, forskning och innovation men försiktighet när det kommer till statsstöd. Det var budskapet när koalitionen Europe Unlocked samlade tunga stats- och näringslivsrepresentanter i Rom. ”Politikens roll är att skapa de rätta förutsättningarna för att företag ska kunna växa”, sa Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

Nästa EU-kommission måste fokusera på produktivitet, tillväxt och konkurrenskraft, men hur ska det gå till? Den frågan ställde Europe Unlocked när koalitionen nyligen bjöd in till ett panelsamtal i Rom. Bakom inbjudan stod utöver Europe Unlocked även Svenskt Näringsliv samt den svenska ambassaden i Rom. Även Italiens stora näringslivsorganisation Confindustria deltog.

De inbjudna deltagarna fick ta del av en paneldebatt som tog avstamp i det faktum att Europa ekonomiskt har halkat efter andra regioner i världen, samtidigt som världen befinner sig i ökad osäkerhet med stora geopolitiska utmaningar. Men det är ofta i de tuffa tiderna som det finns störst möjligheter att ta vara på, menar bland andra Enrico Letta, som nyligen presenterade sin efterlängtade rapport om den inre marknaden.

Konkurrenskraft i fokus

Enrico Letta medverkade via länk vid eventet i Rom, tillsammans med representanter från Sveriges och Italiens regeringar, samt svenskt och italienskt näringsliv. Deltagarna i paneldebatten var överens om att EU:s konkurrenskraft måste upp på agendan och att vägen till framgång går via en förstärkt och fördjupad inre marknad.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, presenterade Europe Unlocked för den samlade publiken och deltog också i paneldiskussionen. Hon påminde om att Europa har genomgått många kriser, och att det bästa sättet att möta konkurrensen från USA och Kina samt hotet från Ryssland, är genom satsningar på EU:s konkurrenskraft.

Ett ekonomiskt starkt och konkurrenskraftigt EU är det bästa skyddet i en utmanande omvärld, menade hon. Basen för EU-samarbetet är den inre marknaden och den måste fungera bättre än i dag, påpekade hon, och nämnde att inte minst små och medelstora företag drabbas hårt av den snåriga regelbörda som råder i unionen i dag.

Vill se politik som skapar förutsättningar

Frågan om statsstöd återkom flera gånger i diskussionen och Anna Stellinger var tydlig med att den typen av stöd inte bygger långsiktig konkurrenskraft.

– Utan tvekan behöver vi starka europeiska företag eller ”champions” som kan konkurrera globalt. Men de ska inte väljas ut av politiker. Politikens roll är i stället att skapa de rätta förutsättningarna för att företag ska kunna växa, utvecklas och expandera både på den inre marknaden och på global nivå, sa Anna Stellinger i samband med eventet.

Hon fick medhåll av Christian Danielsson, Sveriges statssekreterare för EU-frågor, som också medverkade i panelen.

– Det är inte suveränitet som är väsentligt, utan konkurrenskraft, sa han enligt nyhetssajten Euractiv.

Europe Unlocked lanserades i november 2023 på initiativ av Svenskt Näringsliv. Syftet med koalitionen, som stöttas av en rad europeiska näringslivsorganisationer, är att lyfta vikten av att nästa kommission fokuserar på EU:s konkurrenskraft.