EU:S FRAMTID

Alice Bah Kuhnke (MP): ”Blir hjälplöst efter om vi inte tar klimatkrisen på allvar”

Klimattullar skulle se till att europeiska företag som har investerat i omställningen inte konkurreras ut av kinesiska och amerikanska bolag, menar Miljöpartiets toppkandidat Alice Bah Kuhnke. Bild: Jonas Ekströmer / TT , Ermindo Amino, AP Images for Avaaz

Miljöpartiet vill se över statsstöden, investera i den gröna omställningen och upprätta klimattullar. ”Kina vill inget hellre än att exportera sina produkter till oss. Då kan vi självklart ställa en massa krav”, säger Alice Bah Kuhnke, partiets toppkandidat i EU-valet, till TN.

Inför EU-valet den 9 juni intervjuar Tidningen Näringslivet samtliga toppnamn för de partier som i dag representerar Sverige i Europaparlamentet. Intervjuerna publiceras löpande.

Fler européer än kanske någonsin tidigare väntas rösta i årets EU-val, som äger rum den 6-9 juni. Vilka frågor som intresserar väljarna varierar från land till land, men i den senaste Eurobarometern framgick det att både unga människor och Sverige som land sticker ut i mängden när det kommer till att lägga stor vikt vid klimatfrågan.

De får medhåll av Alice Bah Kuhnke, som är Miljöpartiets toppkandidat inför årets EU-val.

– Det som självklart är viktigast, det vill säga ur perspektivet vad som avgör vår framtid, det är klimatpolitiken och naturpolitiken. Klimatet och naturen, det vill säga miljöpolitiken. Hur vi ser till att bevara och främja den biologiska mångfalden men också hur vi måste få ner utsläppen nu, säger hon till TN.

– Vi har fortfarande ett fönster som inte är helt stängt om vi ska kunna hålla oss i alla fall under två graders global uppvärmning. Vetenskapen är entydig: Det måste göras väldigt mycket mer och det är bråttom. Så det kommer att vara den absolut mest överhängande frågan, klimat och natur.

Kan du dela med dig av ett konkret förslag som Miljöpartiet har på det området?

– Ett stort verktyg kommer att vara att arbeta för ett förbud för fossila subventioner. Det är absurt att vi lägger 50 miljarder euro per år i fossila subventioner i EU. Vi måste få stopp på dem och i stället investera dessa 50 miljarder euro i innovationer, grön teknik, företagande, omställning för hela samhällen och människor. Så det är en konkret och stor sak som vi kommer att arbeta för.

”Vi politiker måste se till att det finns lönsamhet i att driva en annan sorts skogsbruk, ett mer naturnära skogsbruk där det lönar sig för lantbrukare och skogsägare att bruka, värna och vårda skogen på ett annat sätt.”

Alice Bah Kuhnke är väl medveten om att EU:s klimatambitioner kommer att kräva en stor omställning även för företagen. Ett exempel är inom markanvändningen och skogsbruket, sektorer som både kan släppa ut växthusgaser och fungera som kolsänka genom att absorbera växthusgaser från atmosfären.

Som TN nyligen kunde berätta har EU höjt målet för kontinentens kolsänka inom markanvändning och skogsbruk (LULUCF) till 15 procent eller 310 miljoner ton koldioxid fram till år 2030, något som riskerar att leda till stora konsekvenser för skogsindustrin.

Hur tycker du att man ska göra för att få ner utsläppen och jobba för ett bättre klimat, men samtidigt stötta och inte sabotera för företagen?

– Först och främst tycker jag att vi ska kräva att politiker löser problem och inte kastar stora och avgörande frågor mellan sig eller på varandra. Det skogsägarna behöver är ju lönsamhet och i dag lönar det sig mer för skogsägare att avverka i ett snabbt tempo. Det är faktiskt så att majoriteten av den svenska skogen är väldigt ung, till och med för ung för att avverka eftersom avverkningstakten har varit så hög. Så vi politiker måste se till att det finns lönsamhet i att driva en annan sorts skogsbruk, ett mer naturnära skogsbruk där det lönar sig för lantbrukare och skogsägare att bruka, värna och vårda skogen på ett annat sätt. Skog som både fortsatt kommer att kunna avverkas men inte alls i den takt som det avverkas i dag, men ett skogsbruk och en skogsvård där man också främjar den biologiska mångfalden.

– Och det här är viktigt inte bara för att skogsägarna ska få lönsamhet, för det är ju helt centralt för att de ska kunna ställa om sitt skogsbruk på det här sättet, utan också helt avgörande för den biologiska mångfalden ska kunna främjas i skogen och för att vi ska kunna binda mer kol i skog och mark än vad vi släpper ut senast 2040. Det handlar ju om allas vår framtid.

Förespråkar klimattullar

Alice Bah Kuhnke är övertygad om att det går att hitta lösningar på de utmaningar som exempelvis skogsindustrin står inför.

– Det här är ju problem som vi politiker måste lösa. Det är ju därför vi är politiker. Människor har röstat på oss för att vi ska lösa problem, inte för att vi ska bränna ljuset i båda ändar eller stoppa huvudet i sanden som den svenska högerregeringen gör.

– Vi alla vet att vi är i en klimatkris. Vi vet det eftersom vetenskapen är entydig och då måste vi lösa de problem och de hinder som står i vägen för att vi både ska kunna leva bra liv här och nu och för att våra barn och barnbarn ska ha en framtid.

Så om man gör saker på ett annat sätt än i dag så blir klimatet i sig ett sätt att nå tillväxt?

– Ja, absolut. Tyvärr har ju den nuvarande SD-drivna regeringen förstört mycket av förutsättningarna, men Sverige har haft möjligheten att stå längst fram i ledet och vara det land inom EU som faktiskt skulle kunna gå vinnande ur den här omställningen som förr eller senare kommer. Vi har fortfarande en chans men nu är ju risken överhängande att flera andra länder springer förbi oss och att det är deras företag, innovatörer och entreprenörer som drar vinstlotten.

EU:s ekonomi har det senaste decenniet halkat efter både USA:s och Kinas, och nu höjs allt fler röster för att Europas konkurrenskraft måste stärkas.

– Läget är oerhört oroväckande och vi behöver göra väldigt mycket mer. Med ett Kina som fortfarande är en kommuniststat och ett USA där det finns en risk för att Trump blir president med allt vad det kommer att innebära, så är det mer angeläget än någonsin att vi ser till att EU är den region i världen som tar på sig ledartröjan. Så vi måste stötta och driva på den gröna industrin och digitaliseringen, och det kan man göra på många olika sätt, säger hon och fortsätter:

– Dels måste vi utvidga klimattullarna. Och det måste vi göra mycket snabbare än vad högern har förhalat sig till, de har arbetat emot klimattullar under en mycket lång tid. Men vi måste se till att klimattullarna kommer upp och rullar så att våra företag som faktiskt har ställt om och investerat mycket i sin omställning, att de inte konkurreras ut av framför allt kinesiska men också amerikanska bolag.

Alice Bah Kuhnke anser också att EU behöver öka sin självförsörjningsgrad inom en rad områden, för att göra oss kvitt vårt beroende av exempelvis kinesiska metaller och rysk gas och olja.

Ökade anslag och statsstöd till investeringar

Dessutom vill hon att EU ser över statsstöden i syfte att lyckas med den gröna omställningen.

– Det är helt centralt att vi inte använder statsstöden hur som helst, det får inte bli snedvriden konkurrens mellan de olika länderna i EU. Företag ska inte kunna utnyttja olika fördelar i olika medlemsstater. Men samtidigt behöver vi se till att vi faktiskt får lov att använda statsstöd till just stora investeringar, där det behövs. Så därför behöver vi öka anslagen till EU:s innovationsfond och EU:s investeringsprogram Invest EU, som ger stöd just till gröna innovationer.

Du ser positivt på subventioner och statsstöd?

– Ja, men jag vill att det ska göras i en särskild ordning, det är helt centralt. Subventioner får inte användas hur som helst av olika medlemsländer när det passar dem. Det ska vara en ordnad process. Det är viktigt inte minst i ljuset av konkurrens från Kina och USA.

Kan du tänka dig subventioner inom andra områden än just kopplat till den gröna omställningen?

– Det akuta är ju inom klimat och miljö eftersom konsekvenserna kommer att bli så stora och så kostsamma. Om vi inte ser till att se över statsstöden när det gäller klimat- och miljösatsningar i EU så kommer det att stå oss väldigt dyrt.

I undersökningar som Svenskt Näringsliv har gjort framkommer det att många svenska företag har stor glädje av att vara en del av EU:s inre marknad. Men det vittnas också om att den som vill göra affärer i EU fortfarande dras med en omfattande byråkrati och regler som ser olika ut i olika länder.

– Det är verkligen oacceptabelt att vi har hinder som står i vägen och vi behöver se till att riva dem. Och även det behöver vi göra i en ordnad process så att inte vissa länder går före eller gör på sina sätt och att det då hindrar andra länders företag från att verka och vara i EU. Så vi behöver identifiera problemen och säkerställa att det är samma regler överallt, till exempel för offentlig upphandling som är en stor faktor. Inte minst nu när vi behöver investera väldigt mycket pengar i omställning, ny teknik och innovationer så behöver vi se över regelverken.

Det finns också en uppfattning om att nya EU-lagar tagits fram med konsumenternas snarare än företagens intressen för ögonen, att det som ska underlätta för konsumenten kan bidra till tuff byråkrati för företagen.

Hur ser du på den balansen, kan man göra mer för att underlätta för företagen när det kommer till ny lagstiftning?

– I grunden finns det ju ingen motsättning. Jag känner många företagare och entreprenörer som driver egna företag och jag känner också personer som arbetar för några av både Sveriges och EU:s största företag och de har alltid konsumenten för ögonen. Så i grunden finns det ingen motsättning mellan vad som är bra för företagen och vad som är bra för deras kunder, det vill jag verkligen understryka.

– Men med det sagt så kan vi så klart alltid bli bättre i hur vi utformar stöd och ansökningsprocesser och regelverk, och som sagt på att harmonisera våra olika lagar. I parlamentet är det en ständig fråga; Är de här olika lagstiftningarna nu harmoniserade och går hand i hand så att det inte blir dubbelarbete för dem som faktiskt ska arbeta med de här lagstiftningarna? Men vi kan alltid se till att bli bättre och måste alltid se till att bli bättre.

Men Alice Bah Kuhnke ser också framför sig att kraven på företagen behöver bli tuffare i vissa delar.

– Det måste bli mycket enklare för offentliga aktörer som kommuner och regioner att ställa miljökrav exempelvis. Och så behöver vi se till att de krav vi ställer på produkter på den inre marknaden är desamma som kraven på de produkter vi importerar, vilket vi gör genom klimattullarna.

– Men också att vi ställer höga krav på råvaror, djurskydd, egentligen alla de frågor som påverkas och styrs av de olika handelsavtal som EU har.

”Det Kina är mest rädda för det är att vi faktiskt sätter oss ner och tar klimatkrisen på allvar och börjar investera oss ur den. De vill ju inte det eftersom de vill att vi ska vara beroende av att köpa deras lösningar på den klimatkris som vi alla vet att vi är i.”

Ser du någon risk för vi i Europa kan komma att uppfattas som för svåra och dyra att arbeta med och att tillväxten och affärerna i stället hamnar länder, som exempelvis Kina?

– Nej, på sikt är det inte en stor risk eftersom de ju får exakt samma vetenskapliga rapporter som vi. Och de storsatsar på grön teknik. Så den stora risken just nu är ju att vi blir hjälplöst efter om vi inte sätter oss ner och tar klimatkrisen på allvar och frågar oss hur ska vi investera oss ur den. Det kommer att handla om så stora investeringar, säger Alice Bah Kuhnke, och fortsätter:

– EU är världens rikaste och världens friaste region. Det finns ingen annan region i världen som har så många friheter inskrivna i lag. De här två faktorerna, att vi är rika och att vi är fria, de ska vi utnyttja. Och det gör vi inte till hundra procent i dag. Vi har enorma muskler att sätta till om vi verkligen vill och det är därför klimattullarna är så viktiga. Men det är också viktigt att vi förtydligar det faktum att vi är Kinas och USA:s viktigaste marknad. Kina vill inget hellre än att exportera sina produkter till oss. Då kan vi självklart ställa en massa krav, samtidigt som vi inte får göra oss beroende av dem. Det Kina är mest rädda för det är att vi faktiskt sätter oss ner och tar klimatkrisen på allvar och börjar investera oss ur den. De vill ju inte det eftersom de vill att vi ska vara beroende av att köpa deras lösningar på den klimatkris som vi alla vet att vi är i.

Många nämner ju just den gröna omställningen, innovation och forskning som områden som ska öka Europas konkurrenskraft. Miljöpartiet vill gärna se ökade anslag till EU:s investeringsfonder för att säkerställa att innovatörer och och entreprenörer får förutsättningar att stå sig i en global konkurrens.

– Vi har ju de bästa av förutsättningar eller i varje fall mycket bättre förutsättningar än vad Kina och USA har, vill jag mena, utifrån att vi är den region vi är och har den lagstiftning vi har. Och just nu har vi ingen Trump som är på väg till makten och vi är inte en kommuniststat. Det här ska vi utnyttja.

– Alla kommer förr eller senare att bli desperata vad det gäller att få fram verktyg för att lösa klimatkrisen och dess konsekvenser, och jag vill inte att vi i EU då ska behöva förlita oss på Xi Jinping eller någon annan maktfullkomlig ledare.

Varför ska man som företagare rösta på Miljöpartiet i EU-valet 2024?

– Därför att vi är det enda parti som alltid dels utgår från vad vetenskapen säger, dels sätter klimatet och miljön främst, det vill säga det politikområde som kommer att avgöra både företagens och allas vår framtid.

Snabbfrågor till partiernas toppnamn inför EU-valet

Ska Sverige gå med i euron?

– Nej. Vi har folkomröstat om det. Visserligen för flera år sedan, men vi måste respektera det beslutet. Ska vi någon gång ändra på det så vill vi först se en ny folkomröstning.

Blir Ukraina nästa EU-medlem?

– Jag hoppas att Ukraina blir EU-medlem så snart som möjligt. Det kommer att krävas otroligt mycket arbete och vi i EU ge ukrainarna mängder med stöd i alla de olika processer och alla de olika krav som behöver vara uppfyllda. Jag kan inte utlova när och inte om Ukraina blir först av de nio länder som just nu står på tur, men jag hoppas att vi alla förstår vikten av att Ukraina blir medlem i EU så snart som möjligt.

Ska EU slopa kravet på enhällighet i ministerrådet?

– Nja, skulle jag säga. Det har blivit tydligt under de senaste åren hur Viktor Orbán och hans Ungern går Putins ärenden vilket ju är förödande, inte bara för Ukraina utan för hela EU och allas vår säkerhet. Vi driver frågan om att vi ska slopa enhälligheten i utrikes- och säkerhetsfrågor. Men i till exempel skattefrågor tycker jag inte att det är en bra idé.

Ska EU tillåta subventioner till enskilda företag?

– Ja. Men det ska finnas en tydlig motivering och det ska vara tydliga spelregler som ska vara lika för alla.

Ska Ursula Von der Leyen få fortsätta som EU-kommissionens ordförande?

– För oss miljöpartister kommer det självklart att bero på vilken politik hon ska bedriva. Jag är en av sju ledamöter i den gröna gruppens styrelse och vi har redan haft två samtal med henne. De diskussionerna kommer att fortgå och det kommer naturligtvis också att bero på hur valet faller ut och vilka kommissionärer som kommer att ta plats i kommissionen. Så det är mycket ”det beror på”. Men som sagt, vi för samtal.