EU:S FRAMTID

Importflopp för grön vätgas: ”Endast en procent har fått finansiering”

Bild: Henrik Montgomery/TT

Endast en procent av de gröna vätgasprojekt i andra länder som EU valt att förlita sig på har fått finansiering, visar en studie från Transport & Environment.

EU har storskaliga planer på en grön vätgasekonomi, med 20 miljoner ton vätgas till 2030 där hälften planeras att importeras. Men en ny studie av från Transport & Environment visar att de länder som EU tänkte förlita sig på inte är i närheten av någon storskalig grön vätgas.

Sex viktiga exportländer testades, nämligen: Chile, Egypten, Marocko, Namibia, Norge och Oman. Endast en procent av den planerade gröna vätgasproduktionen i länderna har finansierats och då handlar det om Norge.

– Med europeiska politiker som flyger över hela världen för att säkra väteavtal är detta en mycket behövd verklighetskontroll. De flesta länder som Europa förlitar sig på för import är inte alls redo att skala upp produktionen, säger Geert Decock, chef för el och energi på T&E i ett pressmeddelande.

Flera av de testade länderna har mycket stora utmaningar och är i dagsläget helt beroende av fossila bränslen i sin elproduktion. Det behövs som bekant mycket el till vätgas och värst var det i Namibia där de planerade exportvolymerna är tio gånger landets prognostiserade elsystem 2030 och där halva befolkningen saknar el. Vattenförsörjning, infrastruktur, vätgasledningar och andra utmaningar noteras.

Studien landar i att EU inte bör förlita sig på vätgasimport.

Transport & Environment: ”Europe’s hydrogen plans reliant on uncertain imports – report”