Historiskt låga vattennivåer hotar tysk industri

Ett fraktfartyg på Rhen genom Düsseldorf tidigare i veckan. De låga vattennivåerna i floden hotar nu den tyska industriproduktionen. Bild: Federico Gambarini/AP/TT

Tyskland (TT)

I hela Europa sinar viktiga floder till följd av värmen och torkan.

Krisen beskrivs som den värsta i Europa på 500 år. Nu varnar tyska industrin för att det låga vattenståndet i Rhen kan leda till stopp i produktionen.

Tyska fabriker kan tvingas att minska produktionen eller till och med strypa den helt. Den varningen utfärdar industriförbundet BDI sedan vattnet i Rhen sjunkit till kritiskt låga nivåer, som omöjliggör tyngre pråmtransporter.

Vid Kaub, omkring fyra mil söder om Koblenz, mäter vattennivån i den vanligtvis några meter djupa floden bara 34 centimeter. Skälet är de höga temperaturerna och bristen på nederbörd, som håller på att torrlägga även Donau, Themsen och Po.

2018 avbröts trafiken på Tysklands viktigaste vattenfarled, då vattennivån var så låg som 28 centimeter. Notan för det sex månader långa stoppet landade på över 50 miljarder kronor, enligt beräkningar. Skulle trafiken åter stoppas får detta konsekvenser även för Sverige, då pråmarna fraktar stora mängder varor och bränsle från Ruhrområdet och industriregionerna i västra Tyskland.

Såväl kemijätten BASF som stålproducenten Thyssen har redan minskat sin produktion kraftigt, till stor del på grund av bristen på tillgängliga transporter.

– Den pågående torkan och de låga vattennivåerna hotar industrins försörjningssäkerhet, säger Holger Lösch på BDI till nyhetsbyrån AP.

Svårt ersätta transporter

– Det är bara en tidsfråga innan kemi- och stålindustrins anläggningar måste stängas, råolja och byggmaterial inte kommer fram, och transportmedel med hög kapacitet och för tungt gods inte kan användas längre.

Att lägga om fraktvägarna och i stället använda sig av tåg- eller vägtransporter är svårt, på grund av tillgänglighetsproblem och förarbrist, enligt BDI. Bilden bekräftas av Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som beskriver läget som allvarligt.

– Man hade bättre reservkapacitet vid torkan 2018. I dag är allt väldigt ansträngt. Allt bygger ju på att man får in råvaror hyfsat kontinuerligt, och sedan skeppar ut förädlade produkter. Då krävs det många fler ton råvaror än vad man får ut, så det är framför allt inleveranserna som är jobbiga, säger han.

– Det som framför allt ställer till det är på personalsidan. Man kan nog få fram lastbilar, men det är svårt att anställa chaufförer som ska köra dem.

Stör stora containerflöden

Störningar i flodtransporterna ger inte bara problem i Tyskland, utan stör även de globala containerflödena, då systemet är kopplat till de stora hamnarna i Rotterdam och Antwerpen.

– Blir containrarna stående i Rotterdam blir terminalerna fulla rätt fort, och då kan inte andra båtar lossa och lasta, säger Woxenius.

I framtiden kan problemet med uttorkade floder antas bli värre med tanke på klimatförändringarna, säger han.

– Ungefär hälften av vattnet i Rhen kommer från regn, och hälften från snö och glaciärsmältning i Alperna. Och är det så att glaciärerna blir mindre och mindre och till sist inte finns alls – ja, då är den delen till slut inte att räkna med.

Pontus Ahlkvist/TT

Vattennivån vid Kaub i floden Rhen i Tyskland. Bild: Anna-Lena Lindqvist/TT

Fakta

Rhen flyter från Alperna i östra Schweiz till Nordsjön, och beräknas vara omkring 123 mil lång – om än med viss variation.

Rhen bildar delvis gräns mellan Tyskland och Schweiz, samt mellan Tyskland och Frankrike.

Rhen sträcker sig norrut genom västra Tyskland och delar sig i Nederländerna och bildar ett delta med Maas och Schelde som mynnar ut i hamnstaden Rotterdam.

Rhen är en av världens mest trafikerade vattenleder och står i kanalförbindelse med de flesta stora mellaneuropeiska floderna.

Floden förorenades svårt på 1970-talet, då nästan all fisk dog ut och vattnet var direkt farligt för människan. Efter omfattande insatser har vattenkvaliteten återgått till nästan normal nivå.

Källa: NE