RÄNTAN OCH INFLATIONEN

”Vinst är bra för alla"

Finansminister Mikael Damberg presenterar Finansdepartementets senaste prognos för den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna vid en pressträff i Rosenbad. Bild: Claudio Bresciani/TT

Henrik Westman är kritisk mot finansminister Mikael Damberg när han uppmanar företagen att hålla tillbaka sina vinstmarginaler för att inte förvärra inflationen.

”För en företagsledare skulle det vara tjänstefel att passivt se på medan högre kostnader urholkar lönsamheten. Han eller hon skulle försumma sitt uppdrag: att generera vinst och avkastning åt ägarna”, skriver Westman i ledaren.

Det var när Mikael Damberg presenterade finansdepartementets prognos som han uppmanade företag, fack och politiker att ta sitt ansvar för att hålla inflationen i schack.

Men det är inte seriöst att be företagen minska vinstmarginaler, slår Westman fast.

”Vinst är bra för alla – för anställda, aktieägare, entreprenörer och samhället i stort – inklusive den sittande regeringen”, skriver Westman.

DI: Oseriöst att skylla inflationen på vinst