KRITIKEN MOT HYRESREGLERINGEN

Vänsterpartiets attack gynnar de välbärgade

STOCKHOLM 20200528Sommarvy över Strandvägen på Östermalm i Stockholm.Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080 Bild: Fredrik Sandberg/TT

Det rådande hyressystemet är ineffektivt och gynnar främst rika innerstadsbor i Stockholm, skriver Mattias Svensson i en SvD-ledare.

”De som försöker reformera detta kostsamma, ineffektiva och orättfärdiga hyressystem hamnar i skottgluggen för aggressiv kritik, medan den rådande ordningens försvarare sällan ställs till svars för köer och mygel”, skriver han.

Han menar att det är i större städers mest attraktiva områden som hyran idag är mycket lägre än om marknaden hade fått styra. Alltså gynnas rika innerstadsbor med hyresrätt av det system som Vänsterpartiet förespråkar.

SvD: ”Det är upp-och-nedvända världen att de som försöker reformera detta kostsamma, ineffektiva och orättfärdiga hyressystem hamnar i skottgluggen för aggressiv kritik”