DEN SVENSKA EKONOMIN

”Utanförskapet kostar Sverige 270 miljarder varje år”

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

800 000 personer är nu borta på heltid från arbetsmarknaden till en kostnad av 270 miljarder kronor per år. Regering och opposition måste ta det växande utanförskapet på allvar och återställa arbetslinjen, skriver Jonas Frycklund och Johan Lidefelt, från Svenskt Näringsliv.

Att många svenskar i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden innebär en enorm samhällsekonomisk kostnad. Det skriver Jonas Frycklund, biträdande chef­ekonom, och Johan Lidefelt, ekonom, Svenskt näringsliv, på DN Debatt.

”Enligt våra nya beräkningar är utanförskapet i Sverige nu så stort att det motsvarar att cirka 800.000 personer på heltid är borta från arbetsmarknaden. Den totala kostnaden för detta är drygt 270 miljarder kronor per år”, skriver ekonomerna.

De menar att Sverige behöver reformer som stärker företagens konkurrenskraft, befäster arbetslinjen och gör att fler kan gå från utanförskap till jobb. Bland annat föreslår Frycklund och Lidefelt att såväl skatten på arbetsinkomster som arbetsgivaravgiften sänks, att arbetsmarknadens behov blir mer styrande för utbudet i gymnasieskolan, och att reformeringen av Arbetsförmedlingen fullföljs.

DN: ”Utanförskapet kostar Sverige 270 miljarder varje år”