DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Säg nej till EU:s planekonomi, Magdalena Andersson”

Bild: Duygu Getiren / TT, Jessica Gow / TT

Ett nytt EU-förslag till direktiv ska sätta upp en rad byråkratiska regler för lönesättning. Klassiskt planekonomiskt upplägg, skriver Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, i Arbetet.

Direktivet vill bryta upp det svenska systemet med koppling mellan arbetsprestation och lön, och istället sätta upp flera politiska bestämda byråkratiska regler för lönesättning, menar Mattias Dahl.

”Idén om att alla EU-länder ska ha samma arbetsmarknadsregeler är dålig, svårgenomförbar och förenad med stora risker. Skillnaderna är många och djupa. Jag räknar därför med att regeringen och riksdagen står upp för den svenska arbetsmarknadsmodellen i Bryssel och säger nej till EU:s planekonomiska förslag”, skriver Mattias Dahl i Arbetet.

Arbetet debatt: ”Säg nej till EU:s planekonomi, Magdalena Andersson”