DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

”Inför yrkesutbildning i nian för svagpresterande elever”

Lärlingsutbildning på högstadiet skulle bidra till att färre ungdomar hamnar i arbetslöshet och kriminalitet. Det skriver skolrepresentanter och nationalekonomen Roland Andersson i DN Debatt.

Lärlingsutbildning på Zetterbergs i Östervåla. Bild: Staffan Claesson / TT

Efter den gymnasiereform som kom 1994 har dagens skolpolitik har frångått det praktiska till förmån för postmodernismen, där huvudtesen är att eleverna själva ska utforska sin omvärld och vara kritiska till auktoriteter.

Det har bidragit till ett kunskapsförfallet och skolstress, särskilt hos elever med svagare teoretisk begåvning, skriver debattförfattarna.

Deras slutsats därför är att svagpresterande elever i högstadiets avslutningsklass bör erbjudas en yrkesutbildning med praktik för eleverna som lärlingar vid företag. Genom vägledning erfarna handledare kan de lära sig grunderna i ett yrke, med vilket de kan tjäna pengar och försörja sig själva.

Detta skulle också minska antalet ungdomar som hamnar i långvarig arbetslöshet och ungdomskriminalitet, avslutar de.

Dagens Nyheter: ”Inför yrkesutbildning i nian för svagpresterande elever”