DEN SVENSKA INDUSTRIN

Gruvbolag: Staten måste förbättra tillståndsprocesserna

Åsa Allan och Klas Dagertun, Kaunis Iron.

Om Sverige ska vara en aktiv gruvnation måste staten åtgärda bristerna i tillstånds­processerna, skriver Klas Dagertun och Åsa Allan, Kaunis Iron på SvD Debatt.

Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron och Åsa Allan, vice vd, menar att varje investeringsbeslut i nya gruv­fyndigheter idag möts av ett stort motstånd från olika myndigheter som ofta kommer in med olika typer av synpunkter inom samma fråge­område. Denna brist på samordning leder ofta till fleråriga tillstånds­processer som kostar mång­miljon­belopp i expert­utlåtanden, utredningar och analyser.

Sedan beskriver Kaunis ledning hur bolaget spenderat 35 miljoner på expertutredningar och analyser under tre år för att underbygga sin ansökan om utökad verksamhet, sammantaget över 8 000 sidor. Ändå anses det av vissa myndigheter vara bristfälligt, samtidigt som en annan myndighet anser att det är för omfattande.

”Ett bättre, mer balanserat arbetssätt måste till från statens sida, då flera avgörande beslut ska fattas i närtid med långt­gående konsekvenser för Norrbottens och ytterst Sveriges industriella framtid”, skriver Klas Dagertun och Åsa Allan, Kaunis Iron på SvD Debatt.

”Vill staten avveckla svensk gruv­industri?”