DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

”Friskolor kan lösa problemet med de dåliga skolorna”

Bild: Pontus Lundahl/TT

Gunnar Hökmark (M) skriver på DN Debatt att han inte tycker att man ska attackera friskolorna som till övervägande del är bra.

Han menar att man istället borde komma överens om att dåliga skolor inte ska kunna få fortsätta. Och i det arbetet kan friskolorna vara till stor hjälp.

Han lyfter fram tre olika modeller som kan användas; friskoleaktörer får ta över kommunala skolor som misslyckats, eleverna fördelas till närliggande skolor eller så kan friskolor erbjudas att etablera nya skolor.

”Sveriges elever förtjänar att det är deras framtid och inte de dåliga skolornas framtid som sätts främst”, skriver han på DN Debatt.

DN Debatt. ”Friskolor kan lösa problemet med de dåliga skolorna”