DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Forskare: Sänk lönerna för att ge fler enkla jobb

Bild: Mostphotos

Det måste bli billigare för arbetsgivare att anställa personer med begränsad utbildning och arbetsmarknadserfarenhet. Nu krävs sänkta löner, skriver en grupp forskare på DN Debatt.

Arbetslösheten bland utomeuropeiska invandrare har under pandemin stigit till rekordhöga 22 procent. Det finns flera förklaringar till att arbetslösheten ökat mer bland utrikesfödda. De arbetar oftare i yrken som inte kräver någon längre utbildning, vilket är jobb som minskar i andel på arbetsmarknaden. Dessutom arbetar utrikesfödda i större utsträckning i sektorer som drabbats extra hårt under pandemin såsom besöksindustrin, restaurangbranschen och detaljhandeln, skriver forskarna.

De föreslår fem åtgärder varav en är att sänka lönerna.

”Det måste bli billigare för arbetsgivare att anställa personer med begränsad utbildning och arbetsmarknadserfarenhet. Det behövs fler lågkvalificerade jobb i Sverige. Lönesättningen kan vara ett viktigt verktyg för att underlätta integrationen. Riktade sänkningar av kollektivavtalsreglerade lägstalöner vore en bra strategi för att skapa fler lågkvalificerade jobb”, skriver forskarna på DN Debatt.

Om debattörerna

Nora Sánchez Gassen, senior forskare, Nordregio – nordiskt forskningsinstitut inom regional utveckling

Rolf Elmér, direktör, Nordregio

Per Skedinger, forskare vid Institutet för näringslivsforskning och adjungerad professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet i Växjö

”Sänkta löner kan ge fler invandrare enkla jobb”

Rapporten ”Integrating immigrants into the Nordic labour markets – the impact of the Covid-19 pandemic”