KLIMATOMSTÄLLNINGEN

”Exporten är bra för klimatet”

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Många ifrågasätter industrins roll i klimatomställningen, men exporten är bra för klimatet, skriver Martin Tunström på Barometerns ledarsida.

Svenska industribolag tränger ut kolbaserad produktion på den globala marknaden och därför åtgärder som stärker den svenska industrin en ”inneboende klimatdimension”, skriver Tunström och menar att åtgärder som försämra konkurrensläget för svensk industri leder till högre utsläpp och mindre effektiv produktion.

”En förutsättning för att omställningen ska lyckas är att näringslivets roll bejakas och att hållbarhetsbegreppet inte politiseras till en ny form av antikapitalism”, skriver han.

Barometern ledare: ”Exporten är bra för klimatet”