REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Blogg: Nödvändig reformering av Arbetsförmedlingen

Bild: Simon Rehnström/SvD/TT

Patrik Karlsson, policyexpert för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, skriver i ett blogginlägg att reformeringen av Arbetsförmedlingen är nödvändig.

”Regeringen har nyligen föreslagit viktiga steg på vägen mot en mer effektiv arbetsmarknadspolitik och en reformering av Arbetsförmedlingen. Det är mycket angeläget att säkerställa en bättre fungerande arbetsmarknadspolitisk verksamhet med kvalitet, kostnadseffektivitet och resultat i fokus”, skriver han i bloggen Kompetensförsörjning.

Blogg: 90 miljarder går årligen till arbetsmarknadspolitiken