KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Expert sågar social taxonomi

Bild: Ernst Henry Photography

Sociala taxonomin riskerar att leda bort investeringar från områden där de gör bäst social nytta. Det menar Jonas Berggren, internationell analyschef på Svenskt Näringsliv.

Att företag tar mer hänsyn till hållbarhet är en viktig utveckling och där ligger svenska företag ofta i framkant, understryker Jonas Berggren.

”Det har främst varit en marknadsstyrd utveckling, som visat sig mycket effektiv för att åstadkomma resultat eftersom företagen kan sätta in resurser där de gör mest nytta. Även tuffa och generella minimikrav har drivit på. Men att på det sociala området sätta upp en ”one-size-fit-all” taxonomi på EU-nivå, som föreslås i rapporten, är en synnerligen dålig idé för att driva utvecklingen framåt”, skriver han på Svenskt Näringslivs hemsida.

Svenskt Näringsliv: Social taxonomi - nej tack