STATENS FINANSER

Ledare: Ägna dig åt traditionell konjunkturpolitik, Svantesson

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) Bild: Samuel Steén/TT

Finansminister Elisabeth Svantesson bör ägna sig åt mer traditionell konjunkturpolitik: att spara i ladorna i goda tider för att kunna satsa när det krävs. Det menar DN:s ledarredaktion.

Just nu pågår en översyn av det finanspolitiska ramverket och i höst ska en parlamentarisk kommitté lägga fram förslag till förändringar, skriver DN:s ledarredaktion. Redaktionen undrar om politikerna ska ge sig rätten att låna eller om det blir ett balansmål.

Enligt ledarredaktionen finns det många som anser att det finanspolitiska ramverket alltid har varit för snävt.

”Då är det värt att påminna sig om att perioden 2015–2024 har erbjudit politikerna ett reformutrymme på mer än 300 miljarder kronor att spendera på ofinansierade förslag. Det är pengar som hade kunnat läggas på infrastruktur, men som ofta gått till sådant som pensionstillägg och sänkt bensinskatt”, skriver DN:s ledarredaktion, som menar att det nu finns möjligheter att låna och satsa extra mycket.

DN Ledare: Svantesson har rätt i allt – utom i den viktigaste slutsatsen