STATENS FINANSER

Mindre minus än väntat för staten i mars

Statens underskott i mars var lägre än Riksgäldens prognos. Karolina Ekholm är chef för Riksgälden. Arkivbild. Bild: Stina Stjernkvist/SvD/TT

Ekonomi (TT)

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,9 miljarder kronor i mars. Prognosen från Riksgälden låg på 22,7 miljarder kronor.

Högre skatteinkomster än beräknat är förklaringen till att underskottet blev mindre än väntat. De högre skatteinkomsterna motverkades delvis av att betalningar från myndigheter var högre än väntat – däribland från Kammarkollegiet och Pensionsmyndigheten.

Statens primärsaldo stärkes även drygt 10 miljarder kronor eftersom medel från Centrala studiestödsnämndens (CSN) avvecklade kreditreserv överfördes till statens budget.

Primärsaldot försvagades till följd av utbetalningen på omkring 10 miljarder kronor i elprisstöd till hushåll i elområde 3 och 4, avseende perioden oktober 2021 till september 2022.

Statsskulden uppgick till 1 059 miljarder kronor i slutet av mars.