DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

Ledare: ”S vill hellre ha slöseri och oreda än bättre vård”

Bild: Samuel Steén/TT

En extern analys som hälso- och sjukvårdsnämnden i Gävleborg beställde förra året visar att den privata primärvården lyckas bättre än den offentliga. Men S vill hellre ha slöseri än vinster, skriver Peter Wennblad på Svenska Dagbladets ledarsida.

Bakgrunden är att Gävleborg gått back med sammanlagt 463 miljoner kronor de senaste fem åren och analysbolaget Sirona fick då i uppdrag att titta på orsakerna.

Det visar sig att 25 av de 26 hälsocentraler som drivs i regionens egen regi går med förlust och av de 16 privata hälsocentralerna går ingen back.

”Enligt Sirona har de ständiga underskotten på regionens hälsocentraler huvudsakligen två förklaringar: högre kostnader och lägre produktivitet. Eller översatt till vardagssvenska: fler anställda som får mindre gjort. Dessutom är patienterna i den regionala primärvården betydligt mindre nöjda med allt från tillgänglighet till helhetsintryck”, skriver Peter Wennblad.

Sirona föreslår att M, KD, SD och det lokala Sjukvårdspartiet bör överväga att låta all primärvård i länet skötas av privata aktörer men S slår bakut.

”Hellre slöseri än vinster, och oreda är bättre än att vården faktiskt gör det den ska. Så ser verkligheten ut bakom S retorik om att ”ta tillbaka kontrollen” över välfärden", skriver Peter Wennblad.

Svenska Dagbladet ledare: ”Politiker är värdelösa på vård”