DEBATTEN OM FRISKOLORNA

Ledare: Nationella prov nyckeln till rättvisare betyg

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Nationella prov är den rimliga lösningen för att öka likvärdigheten i betygsättningen mellan privata och kommunala gymnasieskolor, skriver Di:s ledarskribent Tobias Wikström.

SVT Agenda har åter aktualiserat debatten om att friskolor skulle ha satt så kallade glädjebetyg i större utsträckning än kommunala skolor. Avsnittet visar att betygssystemet inte har åtägrdas sedan frågan lyftes i en Agendadebatt för 13 år sen.

Utbildningsminister Mats Persson (L) svarar att nationalekonomen Magnus Henrekson har fått regeringens uppdrag att föreslå hur nationella prov ska användas för att öka likvärdigheten i betygsättningen. Hans motdebattör Åsa Westlund (S) vill snarare se att vinstdrivande skolor stoppas.

Politikerna borde vara självkritiska då båda partierna hade kunnat strama upp sina betygssystemet under sina senaste år vid makten. Tobias Wikström efterfrågar en mer konstruktiv debatt där rimliga lösningen är att låta de nationella proven vara avgörande för vilka betyg som ska sättas.

Dagens industri: Betygen är problemet – inte friskolorna